Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

17.511

Primær drift
Na.
Årets resultat

-27.945

Aktiver

3.769'

Kortfristede aktiver

145'

Egenkapital

1.458'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

39 %

Likviditetsgrad

11 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
28.11.2019
2017
23.11.2018
2016
27.11.2017
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat17.511-7.672-7.670-7.984-7.582-7.518
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-16.178-1-500-720
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-27.94551.99314.832386.529324.692-103.020
Resultat-27.94551.99314.832386.529324.692-103.020
Forslag til udbytte-113.000-55.300-100.000-100.000-100.000-50.600
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
28.11.2019
2017
23.11.2018
2016
27.11.2017
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.80400000
Likvider141.663148.109158.183168.26081.04667.655
Kortfristede aktiver145.467148.109158.183168.26081.04667.655
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver1.176.1291.397.9661.435.8991.510.9901.311.6751.021.886
Materielle aktiver2.447.35900000
Langfristede aktiver3.623.4881.397.9661.435.8991.510.9901.311.6751.021.886
Aktiver3.768.9551.546.0751.594.0821.679.2501.392.7211.089.541
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
28.11.2019
2017
23.11.2018
2016
27.11.2017
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte113.00055.300100.000100.000100.00050.600
Egenkapital1.457.8291.541.0751.589.0821.674.2501.387.7211.084.540
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld1.000.00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.001
Kortfristede forpligtelser1.311.1265.0005.0005.0005.0005.001
Gældsforpligtelser2.311.1265.0005.0005.0005.0005.001
Forpligtelser2.311.1265.0005.0005.0005.0005.001
Passiver3.768.9551.546.0751.594.0821.679.2501.392.7211.089.541
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
28.11.2019
2017
23.11.2018
2016
27.11.2017
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,9 %3,4 %0,9 %23,1 %23,4 %-9,5 %
Payout-ratio -404,4 %106,4 %674,2 %25,9 %30,8 %-49,1 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 38,7 %99,7 %99,7 %99,7 %99,6 %99,5 %
Likviditetsgrad 11,1 %2.962,2 %3.163,7 %3.365,2 %1.620,9 %1.352,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Camilla Holding af 2008 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i besiddelse af aktier, anparter og andre kapitalandele samt udlejningsvirksomhed i øvrigt. Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter Selskabet har tilkøbt en ejendom i regnskabsåret med henblik på udlejning, som er påbegyndt i april 2021.