Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

252'

Aktiver

1.246'

Kortfristede aktiver

67.978

Egenkapital

1.075'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
24.11.2019
2017
23.10.2018
2016
01.12.2017
2015
02.12.2016
Nettoomsætning71.018119.66643.196
Resultat af primær drift071.018119.66643.19600
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000091.407666
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat071.018119.66643.19684.951206.416
Resultat252.19960.47993.45533.69371.531206.416
Forslag til udbytte0-108.0000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
24.11.2019
2017
23.10.2018
2016
01.12.2017
2015
02.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000013.811200.666
Likvider67.97861.88665.25168.142255.500479.800
Kortfristede aktiver67.97861.88665.25168.142761.579680.466
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver1.178.513879.248807.259734.52400
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver1.178.513879.248807.259734.52400
Aktiver1.246.491941.134872.510802.666761.579680.466
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
24.11.2019
2017
23.10.2018
2016
01.12.2017
2015
02.12.2016
Forslag til udbytte0108.0000000
Egenkapital1.074.794930.293872.510781.939623.247676.716
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00010.62500
Kortfristede forpligtelser00020.72713.3323.750
Gældsforpligtelser171.69710.841020.72713.3323.750
Forpligtelser171.69710.841020.72713.3323.750
Passiver1.246.491941.134872.510802.666761.579680.466
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
06.11.2020
2018
24.11.2019
2017
23.10.2018
2016
01.12.2017
2015
02.12.2016
Afkastningsgrad Na.7,5 %13,7 %5,4 %Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.85,2 %78,1 %78,0 %Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,5 %6,5 %10,7 %4,3 %11,5 %30,5 %
Payout-ratio Na.178,6 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 86,2 %98,8 %100,0 %97,4 %81,8 %99,4 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.328,8 %5.712,4 %18.145,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.