Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

8.875

Primær drift

8.875

Årets resultat

33.004

Aktiver

875'

Kortfristede aktiver

875'

Egenkapital

818'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.06.2022
2020
18.06.2021
2019
31.08.2020
2018
18.05.2019
2017
26.05.2018
2016
26.05.2017
2015
16.05.2016
Nettoomsætning15.00000012.000024.000
Bruttoresultat8.875-2.429-2.777-1.439-1.9959.723-4.54811.843
Resultat af primær drift8.875-2.429-2.777-1.439-1.9959.723-4.54811.843
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000006000
Finansieringsomkostninger-25.130-1.401-447-259-8.8070-91.841-969
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat41.012168.17098.51047.37741.99468.883-27.885222.489
Resultat33.004133.07076.74036.90532.75459.487-27.885169.990
Forslag til udbytte-75.0000-50.00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.06.2022
2020
18.06.2021
2019
31.08.2020
2018
18.05.2019
2017
26.05.2018
2016
26.05.2017
2015
16.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 43922055255.519181.1776118.9140
Likvider199.62661.622100.423213.49742.851274.178201.68197.682
Kortfristede aktiver875.169836.718724.965635.769608.180274.789210.59597.682
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000293.045293.665481.219
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000293.045293.665481.219
Aktiver875.169836.718724.965635.769608.180567.834504.260578.901
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.06.2022
2020
18.06.2021
2019
31.08.2020
2018
18.05.2019
2017
26.05.2018
2016
26.05.2017
2015
16.05.2016
Forslag til udbytte75.000050.00000000
Egenkapital818.053785.049701.979625.239588.334555.580496.092523.977
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser57.11651.66922.98610.53019.84612.2548.16854.924
Gældsforpligtelser57.11651.66922.98610.53019.84612.2548.16854.924
Forpligtelser57.11651.66922.98610.53019.84612.2548.16854.924
Passiver875.169836.718724.965635.769608.180567.834504.260578.901
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.06.2022
2020
18.06.2021
2019
31.08.2020
2018
18.05.2019
2017
26.05.2018
2016
26.05.2017
2015
16.05.2016
Afkastningsgrad 1,0 %-0,3 %-0,4 %-0,2 %-0,3 %1,7 %-0,9 %2,0 %
Dækningsgrad 59,2 %Na.Na.Na.Na.81,0 %Na.49,3 %
Resultatgrad 220,0 %Na.Na.Na.Na.495,7 %Na.708,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,0 %17,0 %10,9 %5,9 %5,6 %10,7 %-5,6 %32,4 %
Payout-ratio 227,2 %Na.65,2 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 35,3 %-173,4 %-621,3 %-555,6 %-22,7 %Na.-5,0 %1.222,2 %
Soliditestgrad 93,5 %93,8 %96,8 %98,3 %96,7 %97,8 %98,4 %90,5 %
Likviditetsgrad 1.532,3 %1.619,4 %3.153,9 %6.037,7 %3.064,5 %2.242,4 %2.578,3 %177,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.