Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

4.258'

Primær drift

446'

Årets resultat

323'

Aktiver

1.471'

Kortfristede aktiver

1.372'

Egenkapital

461'

Afkastningsgrad

30 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

140 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
31.08.2021
2019
27.10.2020
2018
26.09.2019
2017
09.10.2018
2016
14.11.2017
2015
01.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.257.8202.803.3262.665.3631.301.5621.022.9021.533.0981.277.668
Resultat af primær drift446.346367.326413.896132.85139.038-22.82643.467
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter2.15723.5188413000
Finansieringsomkostninger-27.876-22.306-13.291-1.300-597-4.3750
Andre finansielle omkostninger000000-1.665
Resultat før skat420.627368.538385.826133.65438.441-27.20141.802
Resultat322.843283.000298.856103.69437.572-29.27932.205
Forslag til udbytte-300.000-400.000-300.000-100.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
31.08.2021
2019
27.10.2020
2018
26.09.2019
2017
09.10.2018
2016
14.11.2017
2015
01.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 965.755715.254385.650561.149173.750376.911406.355
Likvider406.346326.735640.26579.077283.315174.100140.684
Kortfristede aktiver1.372.1011.258.4271.218.836640.226457.065551.011547.039
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00034.590000
Materielle aktiver98.900100.000000053.334
Langfristede aktiver98.900100.000034.5900053.334
Aktiver1.471.0011.358.4271.218.836674.816457.065551.011600.373
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
31.08.2021
2019
27.10.2020
2018
26.09.2019
2017
09.10.2018
2016
14.11.2017
2015
01.12.2016
Forslag til udbytte300.000400.000300.000100.000000
Egenkapital461.211538.368555.367356.511252.817215.245244.524
Hensatte forpligtelser28.0005.50000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser249.76317.36810.00021.30839.81666.64670.669
Kortfristede forpligtelser981.790814.559663.469318.305204.248335.766355.849
Gældsforpligtelser981.790814.559663.469318.305204.248335.766355.849
Forpligtelser981.790814.559663.469318.305204.248335.766355.849
Passiver1.471.0011.358.4271.218.836674.816457.065551.011600.373
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
31.08.2021
2019
27.10.2020
2018
26.09.2019
2017
09.10.2018
2016
14.11.2017
2015
01.12.2016
Afkastningsgrad 30,3 %27,0 %34,0 %19,7 %8,5 %-4,1 %7,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 70,0 %52,6 %53,8 %29,1 %14,9 %-13,6 %13,2 %
Payout-ratio 92,9 %141,3 %100,4 %96,4 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.601,2 %1.646,8 %3.114,1 %10.219,3 %6.539,0 %-521,7 %Na.
Soliditestgrad 31,4 %39,6 %45,6 %52,8 %55,3 %39,1 %40,7 %
Likviditetsgrad 139,8 %154,5 %183,7 %201,1 %223,8 %164,1 %153,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KB-Freelance ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for KB-Freelance ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive vognmandsforretning.