Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-27.926

Primær drift

-27.926

Årets resultat

4.036'

Aktiver

17.705'

Kortfristede aktiver

2.148'

Egenkapital

16.910'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

270 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.02.2022
2020
08.02.2021
2019
28.01.2020
2018
04.07.2019
2017
19.01.2018
2016
24.01.2017
2015
09.02.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-27.926-31.135000000
Resultat af primær drift-27.926-31.135-24.376-1.250-1.250-450-2.050-1.715
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0000012.3289.5987.368
Finansieringsomkostninger-6.808-5.357000000
Andre finansielle omkostninger00-21-16.603-14.706-12.171-9.748-7.799
Resultat før skat4.029.2042.246.1622.318.9521.935.7371.293.1171.041.314761.250719.067
Resultat4.036.3842.253.1902.315.3391.935.8961.293.3431.041.414763.078719.539
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.500-55.300-54.000-52.900-51.7000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.02.2022
2020
08.02.2021
2019
28.01.2020
2018
04.07.2019
2017
19.01.2018
2016
24.01.2017
2015
09.02.2016
Kortfristede varebeholdninger1.201.1491.034.779915.00700000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 592.194100.501605.169823.795571.454442.466379.325367.574
Likvider354.412578.8542181.2401.2441.2444441.244
Kortfristede aktiver2.147.7551.714.1341.520.394825.035572.698443.710379.769368.818
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver15.557.62711.493.6899.215.6008.468.2406.586.7805.347.6524.361.0453.597.595
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver15.557.62711.493.6899.215.6008.468.2406.586.7805.347.6524.361.0453.597.595
Aktiver17.705.38213.207.82310.735.9949.293.2757.159.4785.791.3624.740.8143.966.413
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.02.2022
2020
08.02.2021
2019
28.01.2020
2018
04.07.2019
2017
19.01.2018
2016
24.01.2017
2015
09.02.2016
Forslag til udbytte58.90057.20056.50055.30054.00052.90051.7000
Egenkapital16.909.86812.930.68410.733.9948.473.9556.592.0595.351.6164.361.9023.598.824
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0003.0002.0001.2501.2501.2501.2501.250
Kortfristede forpligtelser795.514277.1392.000819.320567.419439.746378.912367.589
Gældsforpligtelser795.514277.1392.000819.320567.419439.746378.912367.589
Forpligtelser795.514277.1392.000819.320567.419439.746378.912367.589
Passiver17.705.38213.207.82310.735.9949.293.2757.159.4785.791.3624.740.8143.966.413
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.02.2022
2020
08.02.2021
2019
28.01.2020
2018
04.07.2019
2017
19.01.2018
2016
24.01.2017
2015
09.02.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,2 %-0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,9 %17,4 %21,6 %22,8 %19,6 %19,5 %17,5 %20,0 %
Payout-ratio 1,5 %2,5 %2,4 %2,9 %4,2 %5,1 %6,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -410,2 %-581,2 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 95,5 %97,9 %100,0 %91,2 %92,1 %92,4 %92,0 %90,7 %
Likviditetsgrad 270,0 %618,5 %76.019,7 %100,7 %100,9 %100,9 %100,2 %100,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Tom Brandis Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Tom Brandis Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at investere i tilknyttede virksomheder samt anden for for investeringsvirksomhed, herunder kvalitetsvin.