Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.129'

Primær drift

98.440

Årets resultat

74.277

Aktiver

636'

Kortfristede aktiver

591'

Egenkapital

328'

Afkastningsgrad

15 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

196 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
18.03.2021
2019
04.06.2020
2017
05.03.2019
2016
30.10.2017
2015
09.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.129.0511.442.0841.422.8871.539.6212.207.4551.830.0971.944.582
Resultat af primær drift98.440170.779-102.235-86.839-29.10556.34851.525
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter003002.1773.9737.82210.477
Finansieringsomkostninger-3.072-4.241-1850000
Andre finansielle omkostninger00000-126-309
Resultat før skat95.368166.538-102.120-84.662-25.13264.04361.693
Resultat74.277156.453-90.747-66.375-20.48049.67647.750
Forslag til udbytte-203.147000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
18.03.2021
2019
04.06.2020
2017
05.03.2019
2016
30.10.2017
2015
09.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 171.729515.852509.371320.963364.662380.040415.159
Likvider419.724161.928360.800282.077424.361378.459249.603
Kortfristede aktiver591.453677.780870.171603.040789.023758.498664.762
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver20.00020.00020.00020.00020.00020.00020.000
Materielle aktiver25.00025.00025.00025.00025.00025.00025.000
Langfristede aktiver45.00045.00045.00045.00045.00045.00045.000
Aktiver636.453722.780915.171648.040834.023803.498709.762
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
18.03.2021
2019
04.06.2020
2017
05.03.2019
2016
30.10.2017
2015
09.11.2016
Forslag til udbytte203.147000000
Egenkapital328.147253.87097.417188.164254.539275.019225.343
Hensatte forpligtelser6.2706.6296.4226.8397.6807.8882.654
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld00060.049000
Leverandører af varer og tjenesteydelser9379.6233.7144.45020.4458.3609.285
Kortfristede forpligtelser302.036462.281811.332392.988571.804520.591481.765
Gældsforpligtelser302.036462.281811.332453.037571.804520.591481.765
Forpligtelser302.036462.281811.332453.037571.804520.591481.765
Passiver636.453722.780915.171648.040834.023803.498709.762
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.05.2022
2020
18.03.2021
2019
04.06.2020
2017
05.03.2019
2016
30.10.2017
2015
09.11.2016
Afkastningsgrad 15,5 %23,6 %-11,2 %-13,4 %-3,5 %7,0 %7,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 22,6 %61,6 %-93,2 %-35,3 %-8,0 %18,1 %21,2 %
Payout-ratio 273,5 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.204,4 %4.026,9 %-55.262,2 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 51,6 %35,1 %10,6 %29,0 %30,5 %34,2 %31,7 %
Likviditetsgrad 195,8 %146,6 %107,3 %153,4 %138,0 %145,7 %138,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Freelance Bogholderiet ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Freelance Bogholderiet ApS.