Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.300'

Primær drift

517'

Årets resultat

390'

Aktiver

1.466'

Kortfristede aktiver

1.085'

Egenkapital

695'

Afkastningsgrad

35 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

145 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
28.06.2021
2019
26.08.2020
2018
20.05.2019
2017
24.05.2018
2016
04.07.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.299.9191.981.9121.736.2791.974.2721.321.0571.307.1191.073.9431.272.661
Resultat af primær drift517.367347.13843.974199.60623.224199.531-192.047-162.023
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000000037
Finansieringsomkostninger-10.557-13.973-17.380-20.972-13.112-23.899-36.184-24.229
Andre finansielle omkostninger0000000-24.229
Resultat før skat506.810333.16526.594178.63410.112175.632-228.231-186.215
Resultat390.397255.63314.140133.8774.489133.919-176.337-147.923
Forslag til udbytte-400.000-260.000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
28.06.2021
2019
26.08.2020
2018
20.05.2019
2017
24.05.2018
2016
04.07.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger97.200112.400117.950114.150108.65082.50086.50092.400
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 187.4551.070.054567.641279.689426.883347.472131.971208.874
Likvider800.545544.943514.721694.751130.746116.35100
Kortfristede aktiver1.085.2001.727.3971.200.3121.088.590666.279546.323218.471301.274
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver65.70060.000120.000120.000120.000105.00000
Materielle aktiver315.044302.04458.92678.23899.884113.174699.158420.421
Langfristede aktiver380.744362.044178.926198.238219.884218.174699.158420.421
Aktiver1.465.9442.089.4411.379.2381.286.828886.163764.497917.629721.695
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
28.06.2021
2019
26.08.2020
2018
20.05.2019
2017
24.05.2018
2016
04.07.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte400.000260.000000000
Egenkapital694.608564.211308.578294.437160.560156.07022.151-85.994
Hensatte forpligtelser25.43112.55021.10438.21842.63137.00800
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00042.45000081.994
Leverandører af varer og tjenesteydelser96.444541.768268.15199.761196.49287.321108.696100.002
Kortfristede forpligtelser745.9051.512.6801.049.556911.723682.972571.419813.484725.695
Gældsforpligtelser745.9051.512.6801.049.556954.173682.972571.419895.478807.689
Forpligtelser745.9051.512.6801.049.556954.173682.972571.419895.478807.689
Passiver1.465.9442.089.4411.379.2381.286.828886.163764.497917.629721.695
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
28.06.2021
2019
26.08.2020
2018
20.05.2019
2017
24.05.2018
2016
04.07.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad 35,3 %16,6 %3,2 %15,5 %2,6 %26,1 %-20,9 %-22,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 56,2 %45,3 %4,6 %45,5 %2,8 %85,8 %-796,1 %172,0 %
Payout-ratio 102,5 %101,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.900,7 %2.484,3 %253,0 %951,8 %177,1 %834,9 %-530,8 %-668,7 %
Soliditestgrad 47,4 %27,0 %22,4 %22,9 %18,1 %20,4 %2,4 %-11,9 %
Likviditetsgrad 145,5 %114,2 %114,4 %119,4 %97,6 %95,6 %26,9 %41,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Budolfi Grafisk ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Budolfi Grafisk ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af handel og produktion, herunder at drive trykkerivirksomhed.