Copied

Status: Normal
HIDE A/S
30804791
Langelinie 60, 5230 Odense M
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
HIDE A/S er aktiv indenfor Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (479900). Selskabets formål er investering i værdipapirer m.v., herunder aktier /anparter i andre selskaber, varetage administrationen af disse andre selskaber, ejer anlægsaktiver, herunder fast ejendom, driftsmaskiner og driftsinventar, handel, servicevirksomhed og finansiering samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en bestyrelsesformanden alene.
Oplysninger
Dato: 10.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
21.08.2007 (13 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.000.000,00 (DKK)
(17.02.2014)
Ansatte
1, 2017 (årsværk: 1)
1, kvt. 4. 2017 (årsværk: 1)
1, mdr. 12. 2017 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 33 %
Kvinder: 67 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

401'

Primær drift

-2.025

Årets resultat

-69.058

Aktiver

1.794'

Kortfristede aktiver

1.741'

Egenkapital

710'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

161 %

Regnskab etc.
10.06.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (15 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (30.06.2022)
Årsrapport 2020 (09.06.2021)
Årsrapport 2019 (08.04.2020)
Årsrapport 2018 (07.06.2019)
Årsrapport 2017 (11.06.2018)
Årsrapport 2016 (01.06.2017)
Årsrapport 2015 (08.06.2016)
Statstidende
10.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
10.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Tine Mikala Skalshøi 17.02.2014 direktion
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Tine Mikala Skalshøi 17.02.2014 bestyrelse
Michala Skalshøi 17.02.2014 bestyrelse
Jesper Skalshøi 17.02.2014 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
SAMIC HOLDING ApS (CVR 26003660) NORMAL 21.08.2007
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
SAMIC HOLDING ApS (CVR 26003660) NORMAL 07.04.2014 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.