Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-7.625

Primær drift
Na.
Årets resultat

4.618'

Aktiver

66.145'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

55.757'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
29.09.2020
2018
25.09.2019
2017
27.09.2018
2016
20.09.2017
2015
30.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.625-7.500-7.375-7.250-7.125-7.1250
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 5.917.68612.055.4824.343.4544.374.6773.418.9923.355.9973.153.268
Finansielle indtægter10.3638.7919.44200035.288
Finansieringsomkostninger-480-5290-36.238-128.856-60.8160
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat5.919.94412.056.2444.345.5214.331.1893.283.0113.288.0563.181.681
Resultat4.617.5569.403.8703.389.5003.378.3282.560.7372.564.6902.481.718
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
29.09.2020
2018
25.09.2019
2017
27.09.2018
2016
20.09.2017
2015
30.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 465.5661.036.2501.027.4591.003.824001.746.438
Likvider54.37762.35670.26077.51084.63591.76098.760
Kortfristede aktiver0000001.845.198
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver65.625.21459.707.52847.652.04643.308.59238.933.91535.514.92322.158.926
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver65.625.21459.707.52847.652.04643.308.59238.933.91535.514.92322.158.926
Aktiver66.145.15760.806.13448.749.76544.389.92639.018.55035.606.68324.004.124
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
29.09.2020
2018
25.09.2019
2017
27.09.2018
2016
20.09.2017
2015
30.09.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital55.757.46051.139.90441.736.03438.346.53424.968.20622.407.46919.842.779
Hensatte forpligtelser10.049.9369.077.6847.006.3565.901.9425.083.2874.439.9444.006.241
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser7.6257.5007.375141.4508.967.0578.759.270155.104
Gældsforpligtelser337.761588.5467.375141.4508.967.0578.759.270155.104
Forpligtelser337.761588.5467.375141.4508.967.0578.759.270155.104
Passiver66.145.15760.806.13448.749.76544.389.92639.018.55035.606.68324.004.124
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
29.09.2020
2018
25.09.2019
2017
27.09.2018
2016
20.09.2017
2015
30.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,3 %18,4 %8,1 %8,8 %10,3 %11,4 %12,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 84,3 %84,1 %85,6 %86,4 %64,0 %62,9 %82,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.1.189,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SLV A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for SLV A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er helt eller delvist ejerskab af andre selskaber/interessentskaber.