Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-10.850

Primær drift

-10.850

Årets resultat

1.021'

Aktiver

12.594'

Kortfristede aktiver

337'

Egenkapital

12.256'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

100 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
28.09.2020
2018
16.09.2019
2017
01.10.2018
2016
09.10.2017
2015
09.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.850-13.300-8.775-9.900-9.575-9.575-9.575
Resultat af primær drift-10.850-13.300-8.7750000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter-110000916282
Finansieringsomkostninger-93-20.642-48.648-48.984-68.630-114.989-233.650
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.018.4991.288.9491.434.8871.232.6212.104.6961.945.4521.046.740
Resultat1.020.9191.296.4291.447.5371.245.5502.120.7451.972.8561.100.250
Forslag til udbytte-228.800-226.000-200.000-550.000-211.600-300.000-200.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
28.09.2020
2018
16.09.2019
2017
01.10.2018
2016
09.10.2017
2015
09.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 327.070370.114800.546337.604224.053587.770391.170
Likvider9.44910.142106.90012.54824.02013.2855.155
Kortfristede aktiver336.519380.256907.446350.152248.073601.055396.325
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver12.257.51611.454.06311.231.17210.438.8629.358.9578.776.0567.606.956
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver12.257.51611.454.06311.231.17210.438.8629.358.9578.776.0567.606.956
Aktiver12.594.03511.834.31912.138.61810.789.0149.607.0309.377.1118.003.281
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
28.09.2020
2018
16.09.2019
2017
01.10.2018
2016
09.10.2017
2015
09.09.2016
Forslag til udbytte228.800226.000200.000550.000211.600300.000200.000
Egenkapital12.256.35411.461.43510.365.0069.467.4698.433.5196.952.7745.054.918
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser337.681372.8841.773.612821.545273.5111.024.3371.048.363
Gældsforpligtelser337.681372.8841.773.6121.321.5451.173.5112.424.3372.948.363
Forpligtelser337.681372.8841.773.6121.321.5451.173.5112.424.3372.948.363
Passiver12.594.03511.834.31912.138.61810.789.0149.607.0309.377.1118.003.281
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
07.10.2021
2019
28.09.2020
2018
16.09.2019
2017
01.10.2018
2016
09.10.2017
2015
09.09.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,3 %11,3 %14,0 %13,2 %25,1 %28,4 %21,8 %
Payout-ratio 22,4 %17,4 %13,8 %44,2 %10,0 %15,2 %18,2 %
Gældsdæknings-nøgletal -11.666,7 %-64,4 %-18,0 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 97,3 %96,8 %85,4 %87,8 %87,8 %74,1 %63,2 %
Likviditetsgrad 99,7 %102,0 %51,2 %42,6 %90,7 %58,7 %37,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Brdr. Stilling Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Brdr. Stilling Holding ApS.