Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-938'

Primær drift

-1.981'

Årets resultat

-2.188'

Aktiver

6.379'

Kortfristede aktiver

6.068'

Egenkapital

3.318'

Afkastningsgrad

-31 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

198 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
24.12.2021
2019
26.11.2020
2018
28.03.2019
2017
22.05.2018
2016
17.05.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-937.891-1.613.796-332.5092.119.2424.238.9995.554.6916.407.347
Resultat af primær drift-1.980.857-4.316.829-2.785.393-601.7581.250.8152.796.1273.705.599
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter11.557047.004110.879117.47525.4250
Finansieringsomkostninger0-358.115-412.480-251.455-232.208-142.941-148.398
Andre finansielle omkostninger-69.854000000
Resultat før skat-2.039.154-4.674.944-5.233.584-2.841.228-95.3082.513.4723.557.201
Resultat-2.187.869-3.646.936-4.593.849-2.677.228-358.5681.916.1062.631.815
Forslag til udbytte00000-500.000-1.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
24.12.2021
2019
26.11.2020
2018
28.03.2019
2017
22.05.2018
2016
17.05.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger3.440.4648.322.1759.804.5777.458.8775.057.8756.449.7045.432.985
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.498.9758.507.2866.608.7053.466.2843.477.6203.967.3493.153.471
Likvider128.575409.491472.2722.452.4873.146.0924.447.2841.922.787
Kortfristede aktiver6.068.01417.238.95216.885.55413.377.64811.681.58714.864.33710.509.243
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver103.500189.0481.401.2262.308.5953.400.5221.820.70760.700
Materielle aktiver207.9032.650.0693.000.8991.844.2661.969.5302.105.6142.080.497
Langfristede aktiver311.4032.839.1174.402.1254.152.8615.370.0523.926.3212.141.197
Aktiver6.379.41720.078.06921.287.67917.530.50917.051.63918.790.65812.650.440
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
24.12.2021
2019
26.11.2020
2018
28.03.2019
2017
22.05.2018
2016
17.05.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte00000500.0001.000.000
Egenkapital3.317.737505.6042.202.5406.273.2848.950.5129.809.0808.892.974
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser961.7834.161.6805.017.829767.723534.129935.7971.927.594
Kortfristede forpligtelser3.061.68019.572.46518.274.86510.328.2577.117.6087.938.8012.654.562
Gældsforpligtelser3.061.68019.572.46519.085.13911.257.2258.101.1278.981.5783.757.466
Forpligtelser3.061.68019.572.46519.085.13911.257.2258.101.1278.981.5783.757.466
Passiver6.379.41720.078.06921.287.67917.530.50917.051.63918.790.65812.650.440
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
24.12.2021
2019
26.11.2020
2018
28.03.2019
2017
22.05.2018
2016
17.05.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad -31,1 %-21,5 %-13,1 %-3,4 %7,3 %14,9 %29,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -65,9 %-721,3 %-208,6 %-42,7 %-4,0 %19,5 %29,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.26,1 %38,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.-1.205,4 %-675,3 %-239,3 %538,7 %1.956,1 %2.497,1 %
Soliditestgrad 52,0 %2,5 %10,3 %35,8 %52,5 %52,2 %70,3 %
Likviditetsgrad 198,2 %88,1 %92,4 %129,5 %164,1 %187,2 %395,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.08.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CA'SHOTT A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 08. 2021 - 31. 12. 2022 for Ca'shott A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive handel og produktion med sko, modetøj og tilhørende produkter