Copied
 

Status: Normal
NEW ENERGY SOLUTIONS II K/S
30244753
Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
NEW ENERGY SOLUTIONS II K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at investere i teknologi-selskaber, der sørger tidlig stadie eller ekspansionsfase finansiering for at kommercialisere energiteknologier med fokus på vedvarende energi, distribueret og miljømæssigt optimale energiteknologier samt effektelektronik, eller i holdingselskaber, hvis hovedformål er at investere i sådanne selskaber, og, direkte eller indirekte, at deltage i den overordnede ledelse og drift af disse selskaber med henblik på at skabe et højt gennemsnitligt afkast samt anden virksomhed som efter komplementarens skøn er beslægtet hermed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
01.01.2007 (13 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, EUR
03.06.2021
Bruttoresultat

-24.710'

Primær drift

-24.822'

Årets resultat

-24.835'

Aktiver

6.173'

Kortfristede aktiver

553'

Egenkapital

6.165'

Afkastningsgrad

-402 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 03.06.2021 (185 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (03.06.2021)
Årsrapport 2019 (30.04.2020)
Årsrapport 2018 (26.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.04.2018)
Årsrapport 2016 (02.05.2017)
Årsrapport 2015 (30.04.2016)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Fra 11.12.2018 er Jens Christian Mathiesen Personen er ledelsesmedlem i komplementarselskabet..
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
LPPI PE US Investments (No. 1) LP 30.06.2017 10,00-14,99% 10,00 %
LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 17106589) NORMAL 26.09.2016 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER (CVR 12173210) NORMAL 26.09.2016 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (CVR 71973514) NORMAL 26.09.2016 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE (CVR 71974316) NORMAL 26.09.2016 5,00-9,99% 5,00 %
Ørsted VE A/S (CVR 26510244) NORMAL 26.09.2016 5,00-9,99% 5,00 %
KAPITALFORENINGEN BI PRIVATE EQUITY (CVR 30495683) NORMAL 26.09.2016 5,00-9,99% 5,00 %
Argentum Secondary AS 26.09.2016 5,00-9,99% 5,00 %
Auda Secondary Fund III L.P. 26.09.2016 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (CVR 71971511) NORMAL 26.09.2016 10,00-14,99% 10,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
NES II GP A/S (CVR 30241533) 01.01.2007