Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-58.806

Primær drift

-94.252

Årets resultat

-244'

Aktiver

9.970'

Kortfristede aktiver

4.272'

Egenkapital

8.678'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
10.02.2022
2019
07.12.2020
2018
15.01.2020
2017
13.11.2018
2016
12.03.2018
2015
24.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-58.806116.95495.596-20.620722.858630.688213.677
Resultat af primær drift-94.25268.80372.529-29.146722.858614.806137.795
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter198.666241.69548.04631.632124.135103.62790.629
Finansieringsomkostninger-406.817-15.515-37.144-22.839-6.370-69.835-83.255
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-302.403244.9839.183.431-20.353840.6231.383.723145.169
Resultat-243.709161.2519.160.011-18.405708.6551.198.194112.952
Forslag til udbytte-117.800-400.0000-100.000-2.100.000-1.000.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
10.02.2022
2019
07.12.2020
2018
15.01.2020
2017
13.11.2018
2016
12.03.2018
2015
24.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.874.6822.409.3151.900.0431.9481.500.6891.178.599829.213
Likvider396.9091.091.2651.016.17301.301.589832.171260.912
Kortfristede aktiver4.271.5916.504.6675.761.5881.9482.802.2782.010.7701.090.125
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0050.000200.000200.000700.000750.000
Materielle aktiver5.698.8954.154.5304.909.5731.990.03401.933.7452.373.252
Langfristede aktiver5.698.8954.154.5304.959.5732.190.034200.0002.633.7453.123.252
Aktiver9.970.48610.659.19710.721.1612.191.9823.002.2784.644.5154.213.377
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
10.02.2022
2019
07.12.2020
2018
15.01.2020
2017
13.11.2018
2016
12.03.2018
2015
24.05.2017
Forslag til udbytte117.800400.0000100.0002.100.0001.000.0000
Egenkapital8.677.7719.321.4809.460.229410.8182.629.2232.920.5681.722.374
Hensatte forpligtelser0000043.87847.571
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser14.1063.7523.7523.7523.750124.87634.750
Kortfristede forpligtelser184.089209.279113.208611.748199.209150.8471.103.432
Gældsforpligtelser1.292.7151.337.7171.260.9321.781.164373.0551.680.0692.443.432
Forpligtelser1.292.7151.337.7171.260.9321.781.164373.0551.680.0692.443.432
Passiver9.970.48610.659.19710.721.1612.191.9823.002.2784.644.5154.213.377
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
10.02.2022
2019
07.12.2020
2018
15.01.2020
2017
13.11.2018
2016
12.03.2018
2015
24.05.2017
Afkastningsgrad -0,9 %0,6 %0,7 %-1,3 %24,1 %13,2 %3,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,8 %1,7 %96,8 %-4,5 %27,0 %41,0 %6,6 %
Payout-ratio -48,3 %248,1 %Na.-543,3 %296,3 %83,5 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -23,2 %443,5 %195,3 %-127,6 %11.347,8 %880,4 %165,5 %
Soliditestgrad 87,0 %87,5 %88,2 %18,7 %87,6 %62,9 %40,9 %
Likviditetsgrad 2.320,4 %3.108,1 %5.089,4 %0,3 %1.406,7 %1.333,0 %98,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 21 - 30. 09. 22 for Jan Skovbjerg Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt udlejning af bebølsesejendomme.