Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-8.125

Primær drift

-8.125

Årets resultat

55.605

Aktiver

339'

Kortfristede aktiver

51.407

Egenkapital

209'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

40 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.06.2021
2019
10.07.2020
2018
12.06.2019
2017
11.06.2018
2016
09.06.2017
2015
03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.125-9.125-7.250-8.450-6.000-5.376-5.200
Resultat af primær drift-8.125000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter6004000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-311-4.642-566-184-1.055-1.375-802
Resultat før skat52.871-71.9996.80433.445-42.06066.67176.344
Resultat55.605-69.0468.42135.337-40.70768.04180.222
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.06.2021
2019
10.07.2020
2018
12.06.2019
2017
11.06.2018
2016
09.06.2017
2015
03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 40.28738.95330.000024.40220.3550
Likvider11.1207.3337.5137.6639.2599.4090
Kortfristede aktiver51.40746.28637.5137.66333.66129.7640
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver287.583222.191276.305241.685199.610259.614185.708
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver287.583222.191276.305241.685199.610259.614185.708
Aktiver338.990268.477313.818249.348233.271289.378185.708
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.06.2021
2019
10.07.2020
2018
12.06.2019
2017
11.06.2018
2016
09.06.2017
2015
03.06.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital208.872153.267222.313213.892178.555219.261151.220
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.1258.1256.8756.8755.3005.3005.300
Kortfristede forpligtelser130.118115.21091.50535.45654.71670.11734.488
Gældsforpligtelser130.118115.21091.50535.45654.71670.11734.488
Forpligtelser130.118115.21091.50535.45654.71670.11734.488
Passiver338.990268.477313.818249.348233.271289.378185.708
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.06.2021
2019
10.07.2020
2018
12.06.2019
2017
11.06.2018
2016
09.06.2017
2015
03.06.2016
Afkastningsgrad -2,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 26,6 %-45,0 %3,8 %16,5 %-22,8 %31,0 %53,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 61,6 %57,1 %70,8 %85,8 %76,5 %75,8 %81,4 %
Likviditetsgrad 39,5 %40,2 %41,0 %21,6 %61,5 %42,4 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for ADAM HOLDING ApS under tvangsopløsning for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for ADAM HOLDING ApS under tvangsopløsning.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktivitetEje og administrere aktier og anparter i erhvervsdrivende virksomheder, samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje og administrere aktier og anparter i erhvervsdrivende virksomheder, samt dermed beslægtet virksomhed.