Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

452'

Primær drift

240'

Årets resultat

171'

Aktiver

447'

Kortfristede aktiver

341'

Egenkapital

276'

Afkastningsgrad

54 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

200 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.03.2022
2020
23.04.2021
2019
28.08.2020
2018
31.05.2019
2017
14.06.2018
2016
08.06.2017
2015
16.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat452.374145.008405.883590.834443.854-40.323-54.205
Resultat af primær drift240.207-305.96496.72893.835-422.797-352.7260
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00001.8480691
Finansieringsomkostninger00-3.055-1.514-5.283-9.934-1.319
Andre finansielle omkostninger-11.389-2.39000000
Resultat før skat228.818-308.35493.67392.321-426.232-362.660-98.542
Resultat171.358-243.21771.07371.570-349.673-275.314-73.422
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.03.2022
2020
23.04.2021
2019
28.08.2020
2018
31.05.2019
2017
14.06.2018
2016
08.06.2017
2015
16.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 285.242364.920587.176437.231299.265360.40627.120
Likvider55.97017.12152.67074.64242.1443.7709.220
Kortfristede aktiver341.212382.041639.846511.873341.409364.1760
Immaterielle aktiver og goodwill25.00045.00055.00065.00075.000643.0310
Finansielle anlægsaktiver73.18950.00000012.2500
Materielle aktiver7.60011.33328.53333.33349.33365.3330
Langfristede aktiver105.789106.33383.53398.333124.333720.6140
Aktiver447.001488.374723.379610.206465.7421.084.79060.050
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.03.2022
2020
23.04.2021
2019
28.08.2020
2018
31.05.2019
2017
14.06.2018
2016
08.06.2017
2015
16.06.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital276.175145.216388.433317.360-589.210-239.53935.775
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser17.42733.77777.00001.635344.5030
Kortfristede forpligtelser170.826343.158334.946292.8461.054.9521.324.3290
Gældsforpligtelser170.826343.158334.946292.8461.054.9521.324.32924.275
Forpligtelser170.826343.158334.946292.8461.054.9521.324.32924.275
Passiver447.001488.374723.379610.206465.7421.084.79060.050
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.03.2022
2020
23.04.2021
2019
28.08.2020
2018
31.05.2019
2017
14.06.2018
2016
08.06.2017
2015
16.06.2016
Afkastningsgrad 53,7 %-62,6 %13,4 %15,4 %-90,8 %-32,5 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 62,0 %-167,5 %18,3 %22,6 %59,3 %114,9 %-205,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.3.166,2 %6.197,8 %-8.003,0 %-3.550,7 %Na.
Soliditestgrad 61,8 %29,7 %53,7 %52,0 %-126,5 %-22,1 %59,6 %
Likviditetsgrad 199,7 %111,3 %191,0 %174,8 %32,4 %27,5 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Selskabets årsrapport for 2022 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Netsøg ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er at drive netværksvirksomhed.