Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.727

Primær drift

-5.727

Årets resultat

3.908'

Aktiver

19.353'

Kortfristede aktiver

596'

Egenkapital

18.771'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

102 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
28.04.2021
2019
25.05.2020
2018
16.05.2019
2017
10.08.2018
2016
15.06.2017
2015
17.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.727-3.750-3.750-3.750-3.750000
Resultat af primær drift-5.727-3.750-3.750-3.750-3.750-3.750-3.750-3.750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000400
Finansieringsomkostninger-9.601-589-1.440-1210000
Andre finansielle omkostninger00000-434-1.045-47
Resultat før skat3.906.5092.825.4362.202.4201.797.032836.6202.008.4961.891.5162.046.525
Resultat3.907.8482.826.3822.201.2101.797.884837.4452.009.3211.892.3412.048.406
Forslag til udbytte-600.000-160.000-56.500-300.000-400.000-160.000-160.000-160.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
28.04.2021
2019
25.05.2020
2018
16.05.2019
2017
10.08.2018
2016
15.06.2017
2015
17.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 336.225367.977289.707385.606165.964202.937162.937166.429
Likvider259.65683.45583.97984.31584.43684.43641.6709.715
Kortfristede aktiver595.881451.432373.686469.921250.400287.373204.607176.144
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver18.757.33814.995.50112.222.22610.314.6168.913.7138.073.3436.260.6674.524.356
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver18.757.33814.995.50112.222.22610.314.6168.913.7138.073.3436.260.6674.524.356
Aktiver19.353.21915.446.93312.595.91210.784.5379.164.1138.360.7166.465.2744.700.500
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
28.04.2021
2019
25.05.2020
2018
16.05.2019
2017
10.08.2018
2016
15.06.2017
2015
17.05.2016
Forslag til udbytte600.000160.00056.500300.000400.000160.000160.000160.000
Egenkapital18.771.43115.023.58312.253.70110.352.4918.954.6078.277.1626.427.8414.695.500
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0000
Kortfristede forpligtelser581.788423.350342.211432.046209.50683.55437.4335.000
Gældsforpligtelser581.788423.350342.211432.046209.50683.55437.4335.000
Forpligtelser581.788423.350342.211432.046209.50683.55437.4335.000
Passiver19.353.21915.446.93312.595.91210.784.5379.164.1138.360.7166.465.2744.700.500
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
28.04.2021
2019
25.05.2020
2018
16.05.2019
2017
10.08.2018
2016
15.06.2017
2015
17.05.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %-0,1 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 20,8 %18,8 %18,0 %17,4 %9,4 %24,3 %29,4 %43,6 %
Payout-ratio 15,4 %5,7 %2,6 %16,7 %47,8 %8,0 %8,5 %7,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -59,7 %-636,7 %-260,4 %-3.099,2 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 97,0 %97,3 %97,3 %96,0 %97,7 %99,0 %99,4 %99,9 %
Likviditetsgrad 102,4 %106,6 %109,2 %108,8 %119,5 %343,9 %546,6 %3.522,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.04.2022- 31.03.2023(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Thomas Holm Johansen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Thomas Holm Johansen Holding ApS har stillet selvskyldnerkaution overfor TJ Truck Service ApS. Virksomheden har afgivet selvskyldnerkaution for dattervirksomhedens bankgæld. Der er ingen bankgæld pr. 31.03.2023.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2022 - 31. marts 2023 for Thomas Holm Johansen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at være holdingselskab med TJ Truck Service ApS som datterselskab.