Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-15.026

Primær drift

-15.026

Årets resultat

786'

Aktiver

5.430'

Kortfristede aktiver

1.556'

Egenkapital

5.426'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.02.2022
2020
26.02.2021
2019
04.02.2020
2018
13.02.2019
2017
02.02.2018
2016
01.03.2017
2015
04.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-15.026-19.618-7.311-19.820-7.814-6.815-6.815-11.627
Resultat af primær drift-15.026-19.618-7.311-19.820-7.814-6.815-6.815-11.627
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter8.7162.38612.4560000259
Finansieringsomkostninger-23.841-6.290-7.267-1.357-2.179000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat785.7781.186.908578.912469.887693.716540.677447.342369.510
Resultat785.7781.186.908578.912469.887693.716540.677447.342369.510
Forslag til udbytte-200.000-300.000-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.02.2022
2020
26.02.2021
2019
04.02.2020
2018
13.02.2019
2017
02.02.2018
2016
01.03.2017
2015
04.02.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider1.456.3071.007.451869.535834.910764.087604.380464.595184.600
Kortfristede aktiver1.555.5141.085.665922.188834.910764.087604.380464.595184.600
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver3.874.2453.858.3162.947.8862.566.8522.275.7881.872.0791.549.5871.495.430
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver3.874.2453.858.3162.947.8862.566.8522.275.7881.872.0791.549.5871.495.430
Aktiver5.429.7594.943.9813.870.0743.401.7623.039.8752.476.4592.014.1821.680.030
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.02.2022
2020
26.02.2021
2019
04.02.2020
2018
13.02.2019
2017
02.02.2018
2016
01.03.2017
2015
04.02.2016
Forslag til udbytte200.000300.000113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital5.426.3844.940.6063.866.6983.398.3863.036.4992.448.5832.011.3061.665.163
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.5002.5002.5002.5002.5002.0002.0002.000
Kortfristede forpligtelser3.3753.3753.3763.3763.37627.8762.87614.867
Gældsforpligtelser3.3753.3753.3763.3763.37627.8762.87614.867
Forpligtelser3.3753.3753.3763.3763.37627.8762.87614.867
Passiver5.429.7594.943.9813.870.0743.401.7623.039.8752.476.4592.014.1821.680.030
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.02.2022
2020
26.02.2021
2019
04.02.2020
2018
13.02.2019
2017
02.02.2018
2016
01.03.2017
2015
04.02.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,4 %-0,2 %-0,6 %-0,3 %-0,3 %-0,3 %-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,5 %24,0 %15,0 %13,8 %22,8 %22,1 %22,2 %22,2 %
Payout-ratio 25,5 %25,3 %19,5 %23,5 %15,6 %19,6 %23,1 %27,4 %
Gældsdæknings-nøgletal -63,0 %-311,9 %-100,6 %-1.460,6 %-358,6 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %98,9 %99,9 %99,1 %
Likviditetsgrad 46.089,3 %32.167,9 %27.316,0 %24.730,7 %22.632,9 %2.168,1 %16.154,2 %1.241,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MENTORHOUSE ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til banker i kapitalinteresserne har selskabet stillet selvskyldnerkaution.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for MENTORHOUSE ApS.