Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-5.625

Årets resultat

65.066

Aktiver

690'

Kortfristede aktiver

11.084

Egenkapital

342'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

3 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
28.06.2021
2019
31.07.2020
2018
03.06.2019
2017
11.06.2018
2016
02.06.2017
2015
02.05.2016
Nettoomsætning7.32010.050-15.576
Resultat af primær drift-5.625-5.625-4891.5231.2681.0703.8007.451
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 008.0507.7737.518000
Finansielle indtægter84.702058.93077.844053.160-88.99074.951
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-15.553-107.874-603-937-48.432-1.0620-30
Resultat før skat83.417-103.97757.83878.430-47.16453.168-85.19082.372
Resultat65.066-83.28646.94178.430-47.16453.168-81.75691.401
Forslag til udbytte-57.200-57.200-56.500-55.300-54.000-52.900-51.700-50.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
28.06.2021
2019
31.07.2020
2018
03.06.2019
2017
11.06.2018
2016
02.06.2017
2015
02.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.3762.09503.9423.8873.8212.21140.000
Likvider6.70812.79445.70399.865153.334205.935259.238264.815
Kortfristede aktiver11.08414.88945.703103.807157.221209.756261.449304.815
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver679.156654.345443.991385.061307.217354.745301.585390.575
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver679.156654.345443.991385.061307.217354.745301.585390.575
Aktiver690.240669.234489.694488.868464.438564.501563.034695.390
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
28.06.2021
2019
31.07.2020
2018
03.06.2019
2017
11.06.2018
2016
02.06.2017
2015
02.05.2016
Forslag til udbytte57.20057.20056.50055.30054.00052.90051.70050.600
Egenkapital342.339334.473474.259482.618458.188558.252556.784689.140
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.2506.2506.2506.2506.2496.2506.250
Kortfristede forpligtelser347.901334.76115.4356.2506.2506.2496.2506.250
Gældsforpligtelser347.901334.76115.4356.2506.2506.2496.2506.250
Forpligtelser347.901334.76115.4356.2506.2506.2496.2506.250
Passiver690.240669.234489.694488.868464.438564.501563.034695.390
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
28.06.2021
2019
31.07.2020
2018
03.06.2019
2017
11.06.2018
2016
02.06.2017
2015
02.05.2016
Afkastningsgrad -0,8 %-0,8 %-0,1 %0,3 %0,3 %0,2 %0,7 %1,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.726,3 %-813,5 %-586,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 19,0 %-24,9 %9,9 %16,3 %-10,3 %9,5 %-14,7 %13,3 %
Payout-ratio 87,9 %-68,7 %120,4 %70,5 %-114,5 %99,5 %-63,2 %55,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 49,6 %50,0 %96,8 %98,7 %98,7 %98,9 %98,9 %99,1 %
Likviditetsgrad 3,2 %4,4 %296,1 %1.660,9 %2.515,5 %3.356,6 %4.183,2 %4.877,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for DJ Holding ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for DJ Holding ApS.