Copied

Status: Normal
Saga III USD-A K/S
29172536
Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Saga III USD-A K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at foretage investeringer i Private Equity-fonde
Tegningsregel
Selskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
22.09.2005 (14 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, USD
11.02.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-951'

Årets resultat

-950'

Aktiver

8.967'

Kortfristede aktiver

2.609'

Egenkapital

7.049'

Afkastningsgrad

-11 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

136 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.10.2020 - 30.09.2021
Offentliggjort: 11.02.2022 (288 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (11.02.2022)
Årsrapport 2019 (22.02.2021)
Årsrapport 2018 (31.01.2020)
Årsrapport 2017 (28.02.2019)
Årsrapport 2016 (25.02.2018)
Årsrapport 2015 (03.03.2017)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Saga III GP ApS (CVR 39949873) 01.01.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 18530899) NORMAL 22.05.2006 5,00-9,99% 5,00 %
MP PENSION - PENSIONSKASSEN FOR MAGISTRE & PSYKOLOGER (CVR 20766816) NORMAL 09.03.2006 5,00-9,99% 5,00 %
P+, Pensionskassen for Akademikere (CVR 19676889) NORMAL 22.09.2005 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (CVR 71973514) NORMAL 22.09.2005 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE (CVR 71974316) NORMAL 22.09.2005 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) NORMAL 22.09.2005 10,00-14,99% 10,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (CVR 71971511) NORMAL 22.09.2005 10,00-14,99% 10,00 %
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) NORMAL 22.09.2005 20,00-24,99% 20,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Saga III GP ApS (CVR 39949873) 01.01.2019