Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

152'

Primær drift

-266'

Årets resultat

-272'

Aktiver

250'

Kortfristede aktiver

250'

Egenkapital

159'

Afkastningsgrad

-106 %

Soliditetsgrad

63 %

Likviditetsgrad

273 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
27.05.2021
2019
27.04.2020
2018
02.05.2019
2017
21.05.2018
2016
09.06.2017
2015
26.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat152.074984.964531.59500000
Resultat af primær drift-265.783387.89266.09852.742-12.126-73.310-52.53887.585
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-6.118-2.651-448-1.953-67-1.31400
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-271.901385.24165.65050.789-12.193-74.624-52.53887.585
Resultat-271.901305.53565.65050.789-12.193-74.624-52.53867.023
Forslag til udbytte0-100.000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
27.05.2021
2019
27.04.2020
2018
02.05.2019
2017
21.05.2018
2016
09.06.2017
2015
26.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 181.811362.45738.55726.61621.37212.55018.63448.319
Likvider68.591391.326195.480112.38398.980164.079218.331263.158
Kortfristede aktiver250.402753.783234.037138.999120.352176.629236.965311.477
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver088.20517.84223.78931.71939.37552.5000
Langfristede aktiver088.20517.84223.78931.71939.37552.5000
Aktiver250.402841.988251.879162.788152.071216.004289.465311.477
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
27.05.2021
2019
27.04.2020
2018
02.05.2019
2017
21.05.2018
2016
09.06.2017
2015
26.04.2016
Forslag til udbytte0100.000000000
Egenkapital158.702530.603225.06857.8407.05119.24493.868146.406
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser07.7747.07022.01324.3417.28112.1904.937
Kortfristede forpligtelser91.700311.38526.811104.948145.020196.760195.597165.071
Gældsforpligtelser91.700311.38526.811104.948145.020196.760195.597165.071
Forpligtelser91.700311.38526.811104.948145.020196.760195.597165.071
Passiver250.402841.988251.879162.788152.071216.004289.465311.477
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
27.05.2021
2019
27.04.2020
2018
02.05.2019
2017
21.05.2018
2016
09.06.2017
2015
26.04.2016
Afkastningsgrad -106,1 %46,1 %26,2 %32,4 %-8,0 %-33,9 %-18,2 %28,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -171,3 %57,6 %29,2 %87,8 %-172,9 %-387,8 %-56,0 %45,8 %
Payout-ratio Na.32,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -4.344,3 %14.631,9 %14.754,0 %2.700,6 %-18.098,5 %-5.579,1 %Na.Na.
Soliditestgrad 63,4 %63,0 %89,4 %35,5 %4,6 %8,9 %32,4 %47,0 %
Likviditetsgrad 273,1 %242,1 %872,9 %132,4 %83,0 %89,8 %121,1 %188,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.