Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.750

Primær drift

-5.750

Årets resultat

17.233

Aktiver

1.818'

Kortfristede aktiver

1.818'

Egenkapital

1.625'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
18.05.2021
2019
25.06.2020
2018
30.05.2019
2017
01.06.2018
2016
28.04.2017
2015
10.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.750-5.913-5.913-6.125-10.237-6.425-4.875-5.524
Resultat af primær drift-5.750-5.913-5.913-6.125-10.237-6.425-4.875-5.524
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter32.65743.75846.08644.49544.706011.6852.694
Finansieringsomkostninger-4.680-639-452-14.871-3.495-2.887-3.811-363
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat22.22737.206-683.101346.87784.594891.092274.162389.567
Resultat17.23329.044-691.813338.45177.809887.902272.666390.249
Forslag til udbytte-58.900-114.600-113.000-110.600-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
18.05.2021
2019
25.06.2020
2018
30.05.2019
2017
01.06.2018
2016
28.04.2017
2015
10.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.805.2881.772.6301.808.8261.579.8561.470.7041.492.465388.337211.803
Likvider12.900134.98987.05634.10139.51176.25019.21816.024
Kortfristede aktiver1.818.1881.907.6191.895.8821.613.9571.510.2151.568.715407.555227.827
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver0001.076.762873.4221.379.4981.218.0021.125.033
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver0001.076.762873.4221.379.4981.218.0021.125.033
Aktiver1.818.1881.907.6191.895.8822.690.7192.383.6372.948.2131.625.5571.352.860
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
18.05.2021
2019
25.06.2020
2018
30.05.2019
2017
01.06.2018
2016
28.04.2017
2015
10.05.2016
Forslag til udbytte58.900114.600113.000110.600108.000105.800103.4000
Egenkapital1.624.7511.722.1181.806.0742.608.4882.378.0372.406.0281.621.5261.348.860
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.5005.5005.5005.5005.5005.2504.0004.000
Kortfristede forpligtelser193.437185.50189.80882.2315.600542.1854.0314.000
Gældsforpligtelser193.437185.50189.80882.2315.600542.1854.0314.000
Forpligtelser193.437185.50189.80882.2315.600542.1854.0314.000
Passiver1.818.1881.907.6191.895.8822.690.7192.383.6372.948.2131.625.5571.352.860
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
18.05.2021
2019
25.06.2020
2018
30.05.2019
2017
01.06.2018
2016
28.04.2017
2015
10.05.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,3 %-0,3 %-0,2 %-0,4 %-0,2 %-0,3 %-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,1 %1,7 %-38,3 %13,0 %3,3 %36,9 %16,8 %28,9 %
Payout-ratio 341,8 %394,6 %-16,3 %32,7 %138,8 %11,9 %37,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -122,9 %-925,4 %-1.308,2 %-41,2 %-292,9 %-222,5 %-127,9 %-1.521,8 %
Soliditestgrad 89,4 %90,3 %95,3 %96,9 %99,8 %81,6 %99,8 %99,7 %
Likviditetsgrad 939,9 %1.028,4 %2.111,0 %1.962,7 %26.968,1 %289,3 %10.110,5 %5.695,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KS Holding, Vodskov ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for KS Holding, Vodskov ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber.