Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-30.790

Primær drift
Na.
Årets resultat

921'

Aktiver

17.470'

Kortfristede aktiver

9.136'

Egenkapital

15.950'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
16.06.2021
2019
06.07.2020
2018
12.06.2019
2017
18.06.2018
2016
08.06.2017
2015
26.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-30.790-32.526-24.188-31.550-30.601-28.663-25.2550
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.304.3152.466.1512.133.2731.147.624865.2581.946.969673.4774.103.556
Finansieringsomkostninger-1.999.084-562.854-584.506-1.262.155-1.694.729-1.132.468-2.407.470-696.799
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat726.1702.654.6902.429.162875.483-59.398182.304-1.087.9174.222.457
Resultat921.2552.252.3762.081.599838.67967.267240.820-876.6643.422.681
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.500-55.300-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
16.06.2021
2019
06.07.2020
2018
12.06.2019
2017
18.06.2018
2016
08.06.2017
2015
26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 819.778940.242567.4361.393.4081.030.629590.5312.046.3181.451.645
Likvider3.668288.8994.00156.714686.54193.9772.2552.634
Kortfristede aktiver9.136.08610.565.3799.009.0377.655.5747.754.9027.533.30610.285.52912.336.861
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver8.333.9786.668.7695.635.0025.024.0304.813.0774.415.7591.922.5141.501.182
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver8.333.9786.668.7695.635.0025.024.0304.813.0774.415.7591.922.5141.501.182
Aktiver17.470.06417.234.14814.644.03912.679.60412.567.97911.949.06512.208.04313.838.043
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
16.06.2021
2019
06.07.2020
2018
12.06.2019
2017
18.06.2018
2016
08.06.2017
2015
26.05.2016
Forslag til udbytte58.90057.20056.50055.300108.000105.800103.4000
Egenkapital15.949.54515.085.49012.889.61410.863.31510.132.63610.171.16810.033.74810.910.412
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.520.5191.244.6651.272.7221.809.0171.881.8001.777.8972.174.2952.927.631
Gældsforpligtelser1.520.5192.148.6581.754.4251.816.2892.435.3431.777.8972.174.2952.927.631
Forpligtelser1.520.5192.148.6581.754.4251.816.2892.435.3431.777.8972.174.2952.927.631
Passiver17.470.06417.234.14814.644.03912.679.60412.567.97911.949.06512.208.04313.838.043
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
16.06.2021
2019
06.07.2020
2018
12.06.2019
2017
18.06.2018
2016
08.06.2017
2015
26.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,8 %14,9 %16,1 %7,7 %0,7 %2,4 %-8,7 %31,4 %
Payout-ratio 6,4 %2,5 %2,7 %6,6 %160,6 %43,9 %-11,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 91,3 %87,5 %88,0 %85,7 %80,6 %85,1 %82,2 %78,8 %
Likviditetsgrad 600,9 %848,9 %707,9 %423,2 %412,1 %423,7 %473,1 %421,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Holme 4 i 1 Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har påtaget sig kaution for associeret virksomheds bankengagement og realkreditlån. Selskabet har påtaget sig kaution for tilknyttet virksomheds leasingforpligtelser. Værdipapirer bogført værdi tkr. 8.313 og bankindestående tkr. 896 ligger til sikkerhed for tilknyttet virksomheds bankengagement.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Holme 4 i 1 Holding ApS.