Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.087'

Primær drift

-640'

Årets resultat

-641'

Aktiver

10.274'

Kortfristede aktiver

2.596'

Egenkapital

1.935'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

19 %

Likviditetsgrad

31 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
23.06.2021
2019
08.07.2020
2018
04.06.2019
2017
11.06.2018
2016
24.05.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.087.01398.700173.829228.796558.487
Resultat af primær drift-640.221-125.31230.392163.176481.749
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter13.05212.68712.32439.23214.006
Finansieringsomkostninger-135.349-88.529000
Andre finansielle omkostninger00-41.721-36.6270
Resultat før skat-755.81634.1031.412.366-348.4461.307.972
Resultat-641.31848.5841.186.291-495.496884.318
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
23.06.2021
2019
08.07.2020
2018
04.06.2019
2017
11.06.2018
2016
24.05.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.260.4521.929.317962.549436.631342.948
Likvider335.243241.644300.57088.893237.189
Kortfristede aktiver2.595.6952.570.9611.743.286998.4911.047.104
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver7.678.5748.565.1019.611.70510.766.5275.826.356
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver7.678.5748.565.1019.611.70510.766.5275.826.356
Aktiver10.274.26911.136.06211.354.99111.765.0186.873.460
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
23.06.2021
2019
08.07.2020
2018
04.06.2019
2017
11.06.2018
2016
24.05.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte00000
Egenkapital1.934.7482.576.0662.527.4821.313.2111.651.418
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker000954.4560
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser14.00014.00014.00014.0008.000
Kortfristede forpligtelser8.339.5218.559.9968.827.5099.497.3515.222.042
Gældsforpligtelser8.339.5218.559.9968.827.50910.451.8075.222.042
Forpligtelser8.339.5218.559.9968.827.50910.451.8075.222.042
Passiver10.274.26911.136.06211.354.99111.765.0186.873.460
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
23.06.2021
2019
08.07.2020
2018
04.06.2019
2017
11.06.2018
2016
24.05.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad -6,2 %-1,1 %0,3 %1,4 %7,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -33,1 %1,9 %46,9 %-37,7 %53,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -473,0 %-141,5 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 18,8 %23,1 %22,3 %11,2 %24,0 %
Likviditetsgrad 31,1 %30,0 %19,7 %10,5 %20,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Udlejningsfirmæt Tom Larsen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i udlejning af lifte mv, samt eje andele i vindmøller.