Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-50.528

Primær drift
Na.
Årets resultat

6.182'

Aktiver

70.622'

Kortfristede aktiver

70.622'

Egenkapital

50.255'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

71 %

Likviditetsgrad

347 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
28.10.2019
2017
26.10.2018
2016
26.10.2017
2015
18.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-50.528-48.340-41.330-87.914-156.908-343.942
Resultat af primær drift00-41.330-87.914-916.340-343.942
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter6.319.1131.189.170820.9704.038.2221.798.5511.315.629
Finansieringsomkostninger-46.825-2.1430000
Andre finansielle omkostninger00-37.309-89.534-4.699-752.335
Resultat før skat6.221.7601.138.687742.3313.860.774877.512219.352
Resultat6.182.4241.124.497586.6243.716.234516.360116.275
Forslag til udbytte-226.000-221.200-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
28.10.2019
2017
26.10.2018
2016
26.10.2017
2015
18.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.722.39310.075.9343.2745.364118.371144.708
Likvider121.290857.75311.170.44011.338.21214.350.02310.661.911
Kortfristede aktiver70.621.92145.040.60844.124.37855.707.27440.318.56638.995.220
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver70.621.92145.040.60844.124.37855.707.27440.318.56638.995.220
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
28.10.2019
2017
26.10.2018
2016
26.10.2017
2015
18.11.2016
Forslag til udbytte226.000221.200108.000105.800103.400101.200
Egenkapital50.255.10944.293.88543.277.38842.796.56439.183.73038.768.570
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser20.366.812732.533732.44112.810.994780.326189.420
Gældsforpligtelser20.366.812746.723846.99012.910.7101.134.836226.650
Forpligtelser20.366.812746.723846.99012.910.7101.134.836226.650
Passiver70.621.92145.040.60844.124.37855.707.27440.318.56638.995.220
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
28.10.2019
2017
26.10.2018
2016
26.10.2017
2015
18.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-0,1 %-0,2 %-2,3 %-0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,3 %2,5 %1,4 %8,7 %1,3 %0,3 %
Payout-ratio 3,7 %19,7 %18,4 %2,8 %20,0 %87,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 71,2 %98,3 %98,1 %76,8 %97,2 %99,4 %
Likviditetsgrad 346,8 %6.148,6 %6.024,3 %434,8 %5.166,9 %20.586,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CACE Holding ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2019/20 er aflagt i DKK.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for CACE Holding ApS.