Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.002

Primær drift

-6.002

Årets resultat

-6.002

Aktiver

4.672'

Kortfristede aktiver

4.632'

Egenkapital

4.492'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
21.06.2021
2019
31.08.2020
2018
11.06.2019
2017
07.06.2018
2016
08.06.2017
2015
06.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.002-6.002-6.00600000
Resultat af primær drift-6.002-6.002-6.006-8.955-6.257-6.253-7.253-6.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000033.73433.07332.42452.950
Finansieringsomkostninger00000-75300
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-6.002-6.002-6.006-8.95527.47726.067-917.168472.534
Resultat-6.002-6.002-6.006-23.18521.43220.333-924.594462.464
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
21.06.2021
2019
31.08.2020
2018
11.06.2019
2017
07.06.2018
2016
08.06.2017
2015
06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.631.0714.632.0744.634.0614.644.9564.638.6654.608.4164.555.3965.474.380
Likvider1.1931911.2071.3181386458864.740
Kortfristede aktiver4.632.2644.632.2654.635.2684.646.2744.638.8034.609.0614.556.2825.479.120
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver40.00040.00040.00040.00040.000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver40.00040.00040.00040.00040.000000
Aktiver4.672.2644.672.2654.675.2684.686.2744.678.8034.609.0614.556.2825.479.120
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
21.06.2021
2019
31.08.2020
2018
11.06.2019
2017
07.06.2018
2016
08.06.2017
2015
06.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital4.492.2884.498.2904.504.2924.510.2984.533.4834.512.0514.491.7185.416.313
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.5002.5002.50000000
Kortfristede forpligtelser179.976173.975170.976175.976145.32097.01064.56462.807
Gældsforpligtelser179.976173.975170.976175.976145.32097.01064.56462.807
Forpligtelser179.976173.975170.976175.976145.32097.01064.56462.807
Passiver4.672.2644.672.2654.675.2684.686.2744.678.8034.609.0614.556.2825.479.120
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.07.2022
2020
21.06.2021
2019
31.08.2020
2018
11.06.2019
2017
07.06.2018
2016
08.06.2017
2015
06.06.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,2 %-0,1 %-0,1 %-0,2 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,5 %0,5 %0,5 %-20,6 %8,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-830,4 %Na.Na.
Soliditestgrad 96,1 %96,3 %96,3 %96,2 %96,9 %97,9 %98,6 %98,9 %
Likviditetsgrad 2.573,8 %2.662,6 %2.711,1 %2.640,3 %3.192,1 %4.751,1 %7.057,0 %8.723,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for JM RASK HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.