Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

41.976

Primær drift
Na.
Årets resultat

31.661

Aktiver

1.595'

Kortfristede aktiver

201'

Egenkapital

1.565'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
21.05.2021
2019
29.05.2020
2018
24.05.2019
2017
25.05.2018
2016
07.06.2017
2015
17.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat41.97640.88830.72537.02134.14031.76831.68438.372
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000100
Finansieringsomkostninger-1.405-1.2290-431-5310-135.3630
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat40.57139.65930.72536.59033.60931.769-103.67921.078
Resultat31.66130.94723.67428.56026.21724.780-80.87116.197
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
21.05.2021
2019
29.05.2020
2018
24.05.2019
2017
25.05.2018
2016
07.06.2017
2015
17.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000001.234.101
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0003988.42815.8201.539.7600
Likvider201.477160.7441.130.9451.094.7871.057.9286.008.4263.848.071109.857
Kortfristede aktiver201.477160.7441.130.9451.095.1851.066.3566.024.2465.387.8311.343.958
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver1.393.7811.393.7811.393.7811.393.7811.393.7811.393.78100
Langfristede aktiver1.393.7811.393.7811.393.7811.393.7811.393.7811.393.78100
Aktiver1.595.2581.554.5252.524.7262.488.9662.460.1377.418.0275.387.8311.343.958
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
21.05.2021
2019
29.05.2020
2018
24.05.2019
2017
25.05.2018
2016
07.06.2017
2015
17.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital1.564.6831.533.0221.502.0751.478.4021.449.842273.625248.845329.716
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser30.57521.5031.022.6511.010.5641.010.2957.144.4025.138.9861.014.242
Gældsforpligtelser30.57521.5031.022.6511.010.5641.010.2957.144.4025.138.9861.014.242
Forpligtelser30.57521.5031.022.6511.010.5641.010.2957.144.4025.138.9861.014.242
Passiver1.595.2581.554.5252.524.7262.488.9662.460.1377.418.0275.387.8311.343.958
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
21.05.2021
2019
29.05.2020
2018
24.05.2019
2017
25.05.2018
2016
07.06.2017
2015
17.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,0 %2,0 %1,6 %1,9 %1,8 %9,1 %-32,5 %4,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,1 %98,6 %59,5 %59,4 %58,9 %3,7 %4,6 %24,5 %
Likviditetsgrad 659,0 %747,5 %110,6 %108,4 %105,5 %84,3 %104,8 %132,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Grønbech`s Silo ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Grønbech`s Silo ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter er at drive byggevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.