Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

570'

Primær drift

32.746

Årets resultat

31.318

Aktiver

221'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

122'

Afkastningsgrad

15 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.01.2022
2020
14.06.2021
2019
17.06.2020
2018
07.03.2019
2017
28.05.2018
2016
22.05.2017
2015
06.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat570.096620.778506.419501.968280.329257.67600
Resultat af primær drift32.746100.09789.65976.987140.081-28.439-1.250-1.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0090000331
Finansieringsomkostninger-1.428-2.146-1.304-603-937-480140
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat31.31897.95188.36476.384139.144-28.919-1.264-919
Resultat31.31897.95188.36476.384139.144-28.919-1.264-919
Forslag til udbytte-58.900-57.200-88.531-80.0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.01.2022
2020
14.06.2021
2019
17.06.2020
2018
07.03.2019
2017
28.05.2018
2016
22.05.2017
2015
06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1812.39227.88172.34910.00015.17000
Likvider220.715243.610232.346146.649178.318303.55713.035216.872
Kortfristede aktiver0000000216.872
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver000000216.2420
Langfristede aktiver000000216.2420
Aktiver220.733256.002260.227218.998188.318318.727229.277216.872
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.01.2022
2020
14.06.2021
2019
17.06.2020
2018
07.03.2019
2017
28.05.2018
2016
22.05.2017
2015
06.06.2016
Forslag til udbytte58.90057.20088.53180.0000000
Egenkapital122.068147.951138.531130.167128.78395.439124.358125.622
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0000000
Kortfristede forpligtelser98.665108.051121.69688.83159.535223.288104.91991.250
Gældsforpligtelser98.665108.051121.69688.83159.535223.288104.91991.250
Forpligtelser98.665108.051121.69688.83159.535223.288104.91991.250
Passiver220.733256.002260.227218.998188.318318.727229.277216.872
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.01.2022
2020
14.06.2021
2019
17.06.2020
2018
07.03.2019
2017
28.05.2018
2016
22.05.2017
2015
06.06.2016
Afkastningsgrad 14,8 %39,1 %34,5 %35,2 %74,4 %-8,9 %-0,5 %-0,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,7 %66,2 %63,8 %58,7 %108,0 %-30,3 %-1,0 %-0,7 %
Payout-ratio 188,1 %58,4 %100,2 %104,7 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.293,1 %4.664,4 %6.875,7 %12.767,3 %14.949,9 %-5.924,8 %8.928,6 %Na.
Soliditestgrad 55,3 %57,8 %53,2 %59,4 %68,4 %29,9 %54,2 %57,9 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.237,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nordpilen Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Nordpilen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er blandet håndværksvirksomhed.