Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

72.023

Primær drift
Na.
Årets resultat

507'

Aktiver

1.891'

Kortfristede aktiver

520'

Egenkapital

1.798'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
15.06.2021
2019
15.07.2020
2018
05.06.2019
2017
10.06.2018
2016
02.06.2017
2015
04.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat72.023-208.593-242.409-321.276-346.261-269.300896.134-11.256
Resultat af primær drift00-242.409-321.276-370.261-285.13800
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00668.845465.533449000
Finansielle indtægter0009.60117.72218.23721.92218.515
Finansieringsomkostninger-5.990-1.699-1371.439-47.031-21.216366-3.772
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat507.370294.220426.299155.297-399.121316.61800
Resultat507.348434.531397.863121.698-415.655147.309265.837-458.354
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
15.06.2021
2019
15.07.2020
2018
05.06.2019
2017
10.06.2018
2016
02.06.2017
2015
04.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 178.127147.07000126.256161.84800
Likvider342.34916.95822.25014.5904.63217.64968.7636.840
Kortfristede aktiver520.476164.02822.25014.590130.888179.49700
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.370.1551.370.4791.365.9671.253.412899.7301.325.81500
Materielle aktiver0000024.00000
Langfristede aktiver1.370.1551.370.4791.365.9671.253.412899.7301.349.81500
Aktiver1.890.6311.534.5071.388.2171.268.0021.030.6181.529.3121.096.076896.734
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
15.06.2021
2019
15.07.2020
2018
05.06.2019
2017
10.06.2018
2016
02.06.2017
2015
04.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital1.798.3931.291.045880.112482.249360.552770.927125.000125.000
Hensatte forpligtelser000005.28000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00007.295000
Kortfristede forpligtelser92.238243.462508.105785.753670.066239.00300
Gældsforpligtelser92.238243.462508.105785.753670.066753.10500
Forpligtelser92.238243.462508.105785.753670.066753.10500
Passiver1.890.6311.534.5071.388.2171.268.0021.030.6181.529.3121.096.076896.734
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
15.06.2021
2019
15.07.2020
2018
05.06.2019
2017
10.06.2018
2016
02.06.2017
2015
04.03.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-17,5 %-25,3 %-35,9 %-18,6 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,2 %33,7 %45,2 %25,2 %-115,3 %19,1 %212,7 %-366,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-176.940,9 %22.326,3 %-787,3 %-1.344,0 %Na.Na.
Soliditestgrad 95,1 %84,1 %63,4 %38,0 %35,0 %50,4 %11,4 %13,9 %
Likviditetsgrad 564,3 %67,4 %4,4 %1,9 %19,5 %75,1 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Trorikmus Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Selskabet har endvidere valgt at følge anbefalingerne i Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Trorikmus Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år at fungere som holdingselskab samt udlejning af lokaler.