Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

9.248'

Primær drift

5.525'

Årets resultat

4.382'

Aktiver

10.129'

Kortfristede aktiver

9.643'

Egenkapital

5.869'

Afkastningsgrad

55 %

Soliditetsgrad

58 %

Likviditetsgrad

226 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
31.05.2019
2017
19.06.2018
2016
20.06.2017
2015
15.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat9.247.6784.769.8935.464.8947.779.70710.229.7566.639.8214.290.5093.508.731
Resultat af primær drift5.524.7741.635.4802.052.1154.425.4467.290.5183.896.9591.709.565772.348
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter136.31467.711145.236303.382411.006134.396036
Finansieringsomkostninger-41.290-27.920-32.762-70.781-132.936-31.532-65.468-65.795
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat5.619.7981.675.2712.164.5894.658.0477.568.5883.999.8231.644.097706.589
Resultat4.381.7001.303.6241.684.6193.621.2565.894.0593.117.6961.276.983540.108
Forslag til udbytte-5.000.000-1.000.000-2.000.000-3.000.000-5.600.000-3.000.000-1.500.000-500.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
31.05.2019
2017
19.06.2018
2016
20.06.2017
2015
15.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.734.5811.085.8611.976.7736.027.0946.672.4223.126.9363.283.014661.539
Likvider888.8973.285.3742.564.034379.5602.676.5462.587.910838.2892.074.150
Kortfristede aktiver9.643.4784.391.2354.560.8076.426.6549.368.9685.734.8464.141.3032.755.689
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver22.28722.28722.28722.28722.28722.28722.28722.287
Materielle aktiver462.807642.272904.094939.920642.966222.847440.289710.878
Langfristede aktiver485.094664.559926.381962.207665.253245.134462.576733.165
Aktiver10.128.5725.055.7945.487.1887.388.86110.034.2215.979.9804.603.8793.488.854
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
31.05.2019
2017
19.06.2018
2016
20.06.2017
2015
15.06.2016
Forslag til udbytte5.000.0001.000.0002.000.0003.000.0005.600.0003.000.0001.500.000500.000
Egenkapital5.868.6272.486.9273.183.3034.498.6846.477.4283.583.3691.965.6731.188.690
Hensatte forpligtelser018.78535.54831.74600017.149
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00036.5640000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.069.7701.182.664337.5961.071.8281.333.124510.8561.343.721961.997
Kortfristede forpligtelser4.259.9452.429.8672.149.8992.821.8673.556.7932.396.6112.638.2062.283.015
Gældsforpligtelser4.259.9452.550.0822.268.3372.858.4313.556.7932.396.6112.638.2062.283.015
Forpligtelser4.259.9452.550.0822.268.3372.858.4313.556.7932.396.6112.638.2062.283.015
Passiver10.128.5725.055.7945.487.1887.388.86110.034.2215.979.9804.603.8793.488.854
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
31.05.2019
2017
19.06.2018
2016
20.06.2017
2015
15.06.2016
Afkastningsgrad 54,5 %32,3 %37,4 %59,9 %72,7 %65,2 %37,1 %22,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 74,7 %52,4 %52,9 %80,5 %91,0 %87,0 %65,0 %45,4 %
Payout-ratio 114,1 %76,7 %118,7 %82,8 %95,0 %96,2 %117,5 %92,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 13.380,4 %5.857,7 %6.263,7 %6.252,3 %5.484,2 %12.358,7 %2.611,3 %1.173,9 %
Soliditestgrad 57,9 %49,2 %58,0 %60,9 %64,6 %59,9 %42,7 %34,1 %
Likviditetsgrad 226,4 %180,7 %212,1 %227,7 %263,4 %239,3 %157,0 %120,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for A & C Tagdækning ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for byggegarantier på t.kr. 0, stillet af banken overfor tredjemand, er der foretaget pantsætning på indestående konti med en værdi på t.kr. 1.200 pr. 31/12 2022.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for A & C Tagdækning ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive handel med entrepenørvirksomhed, herunder udføre tagdækningsenterpriser som hoved- eller underentrepenør.