Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

364'

Primær drift

1.031'

Årets resultat

627'

Aktiver

8.438'

Kortfristede aktiver

432'

Egenkapital

3.740'

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

44 %

Likviditetsgrad

16 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
20.01.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
28.01.2018
2015
02.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat364.389286.149384.649320.228347.690349.633337.733
Resultat af primær drift1.031.389831.149415.649536.228494.690399.6330
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter6.7846.7849.8636.78413.99213.7798.271
Finansieringsomkostninger-81.916-99.127-52.997-43.508-58.402-76.797-82.875
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat956.257738.806372.515499.504450.280336.615102.094
Resultat626.717695.090290.173389.489374.352259.61580.094
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
20.01.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
28.01.2018
2015
02.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 401.648331.062319.855324.137254.817272.808283.804
Likvider30.416101.259115.29383.04038.51700
Kortfristede aktiver432.064432.321435.148407.177293.334272.808283.804
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver8.006.0007.339.0006.794.0005.263.0005.047.0004.900.0004.547.000
Langfristede aktiver8.006.0007.339.0006.794.0005.263.0005.047.0004.900.0004.547.000
Aktiver8.438.0647.771.3217.229.1485.670.1775.340.3345.172.8084.830.804
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
20.01.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
28.01.2018
2015
02.05.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital3.739.9313.113.2132.418.1232.127.9501.738.4611.364.110809.121
Hensatte forpligtelser918.000623.000592.000555.000453.000406.000214.000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser18.38617.29244.22019.30317.30524.42133.451
Kortfristede forpligtelser2.635.9552.745.6392.748.2651.335.1671.318.4861.394.7741.452.292
Gældsforpligtelser3.780.1334.035.1084.219.0252.987.2273.148.8733.402.6983.807.683
Forpligtelser3.780.1334.035.1084.219.0252.987.2273.148.8733.402.6983.807.683
Passiver8.438.0647.771.3217.229.1485.670.1775.340.3345.172.8084.830.804
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
20.01.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
28.01.2018
2015
02.05.2016
Afkastningsgrad 12,2 %10,7 %5,7 %9,5 %9,3 %7,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,8 %22,3 %12,0 %18,3 %21,5 %19,0 %9,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.259,1 %838,5 %784,3 %1.232,5 %847,0 %520,4 %Na.
Soliditestgrad 44,3 %40,1 %33,4 %37,5 %32,6 %26,4 %16,7 %
Likviditetsgrad 16,4 %15,7 %15,8 %30,5 %22,2 %19,6 %19,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 21 - 30. 09. 22 for Brohaven ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i aktiviteter består i at eje byggeprojektet Brohaven Hørning med tilhørende grund, samt drift, udlejning m. v. af samme, og hermed beslægtet virksomhed.