Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-164'

Årets resultat

-161'

Aktiver

279'

Kortfristede aktiver

70.495

Egenkapital

275'

Afkastningsgrad

-59 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
13.07.2023
2021
15.08.2022
2020
12.07.2021
2019
31.08.2020
2018
05.09.2019
2017
05.09.2018
2016
31.08.2017
2015
15.08.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-164.29614.827-45.75565.563-1.312109.52696846.5520
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -159.98318.952-41.88069.3131.1880000
Finansielle indtægter2.9273.1973.2163.2523.2411.728072529
Finansieringsomkostninger000000-66600
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat-161.36918.024-42.53968.8151.929111.25430246.624-32.811
Resultat-161.36918.024-42.53968.8151.929111.254-79847.124-32.211
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
13.07.2023
2021
15.08.2022
2020
12.07.2021
2019
31.08.2020
2018
05.09.2019
2017
05.09.2018
2016
31.08.2017
2015
15.08.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 70.49579.88180.80881.46781.96581.224100.000101.10088.190
Likvider000000000
Kortfristede aktiver70.495000081.224100.000101.10088.190
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver208.471368.454341.502383.382314.069312.881200.855197.387148.335
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver208.471368.454341.502383.382314.069312.881200.855197.387148.335
Aktiver278.966448.335422.310464.849396.034394.105300.855298.487236.525
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
13.07.2023
2021
15.08.2022
2020
12.07.2021
2019
31.08.2020
2018
05.09.2019
2017
05.09.2018
2016
31.08.2017
2015
15.08.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital275.466436.835418.810461.349392.534390.605279.351280.149233.025
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.50011.5003.5003.5003.5000000
Kortfristede forpligtelser3.50011.5003.5003.5003.5003.50021.50418.3383.500
Gældsforpligtelser3.50011.5003.5003.5003.5003.50021.50418.3383.500
Forpligtelser3.50011.5003.5003.5003.5003.50021.50418.3383.500
Passiver278.966448.335422.310464.849396.034394.105300.855298.487236.525
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
13.07.2023
2021
15.08.2022
2020
12.07.2021
2019
31.08.2020
2018
05.09.2019
2017
05.09.2018
2016
31.08.2017
2015
15.08.2016
Afkastningsgrad -58,9 %3,3 %-10,8 %14,1 %-0,3 %27,8 %0,3 %15,6 %Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -58,6 %4,1 %-10,2 %14,9 %0,5 %28,5 %-0,3 %16,8 %-13,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.145,3 %Na.Na.
Soliditestgrad 98,7 %97,4 %99,2 %99,2 %99,1 %99,1 %92,9 %93,9 %98,5 %
Likviditetsgrad 2.014,1 %Na.Na.Na.Na.2.320,7 %465,0 %551,3 %2.519,7 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.04.2023- 31.03.2024(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for RST Holding ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2023 - 31. marts 2024 for RST Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i datter- og associerede virksomheder.