Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-57.781

Primær drift

-207'

Årets resultat

145'

Aktiver

1.078'

Kortfristede aktiver

1.078'

Egenkapital

901'

Afkastningsgrad

-19 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
18.08.2020
2018
07.10.2019
2017
07.09.2018
2016
20.09.2017
2015
26.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-57.781-68.292-115.122-144.030-163.626520.982777.055
Resultat af primær drift-206.987-202.662-294.786-442.419-451.20610.901.102163.749
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-1.512-1.387-1.004-494-3.712-67.025-72.298
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-208.499-204.049-295.790-442.913-454.91810.834.07791.451
Resultat144.560-204.049-295.790-442.913-454.91810.474.83970.727
Forslag til udbytte-800.000-600.000-600.000-500.0000-400.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
18.08.2020
2018
07.10.2019
2017
07.09.2018
2016
20.09.2017
2015
26.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.039.6401.734.5942.773.9463.786.7074.835.7695.744.3590
Likvider38.5977.072110.298177.2804.331128.530136.245
Kortfristede aktiver1.078.2371.741.6662.884.2443.963.9874.840.1005.872.889136.245
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000008.535.256
Langfristede aktiver0000008.535.256
Aktiver1.078.2371.741.6662.884.2443.963.9874.840.1005.872.8898.671.501
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
18.08.2020
2018
07.10.2019
2017
07.09.2018
2016
20.09.2017
2015
26.09.2016
Forslag til udbytte800.000600.000600.000500.0000400.0000
Egenkapital901.2741.556.7142.710.7633.806.5533.637.1535.092.0716.017.232
Hensatte forpligtelser000000254.804
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser40.00045.00040.00040.00040.00040.00035.000
Kortfristede forpligtelser176.963184.952173.481157.4341.202.947780.8182.399.465
Gældsforpligtelser176.963184.952173.481157.4341.202.947780.8182.399.465
Forpligtelser176.963184.952173.481157.4341.202.947780.8182.399.465
Passiver1.078.2371.741.6662.884.2443.963.9874.840.1005.872.8898.671.501
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
18.08.2020
2018
07.10.2019
2017
07.09.2018
2016
20.09.2017
2015
26.09.2016
Afkastningsgrad -19,2 %-11,6 %-10,2 %-11,2 %-9,3 %185,6 %1,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,0 %-13,1 %-10,9 %-11,6 %-12,5 %205,7 %1,2 %
Payout-ratio 553,4 %-294,0 %-202,8 %-112,9 %Na.3,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -13.689,6 %-14.611,5 %-29.361,2 %-89.558,5 %-12.155,3 %16.264,2 %226,5 %
Soliditestgrad 83,6 %89,4 %94,0 %96,0 %75,1 %86,7 %69,4 %
Likviditetsgrad 609,3 %941,7 %1.662,6 %2.517,9 %402,4 %752,1 %5,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for FAMO Ejendomsselskab ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for FAMO Ejendomsselskab ApS.