Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-82.722

Primær drift

-480'

Årets resultat

-855'

Aktiver

20.669'

Kortfristede aktiver

20.218'

Egenkapital

20.634'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
18.08.2020
2018
07.10.2019
2017
07.09.2018
2016
20.09.2017
2015
26.09.2016
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-82.722-80.807-44.366-25.124-27.364-73.286-22.909
Resultat af primær drift-480.428-472.431-444.716-341.754-320.620-446.476-407.228
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter224.4366.625.082132.038281.172306.2851.504.890296.970
Finansieringsomkostninger-922.859-20.529-564.472-729.551-105.303-9.320-149.611
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-1.106.5716.030.098-1.025.045-1.011.590-349.4746.137.818-198.996
Resultat-854.6634.681.050-833.498-839.068-324.1795.904.130-143.266
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
18.08.2020
2018
07.10.2019
2017
07.09.2018
2016
20.09.2017
2015
26.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 293.9970475.256331.242105.3810163.105
Likvider288.87862.145186.498988.914688.1495.483.58173.621
Kortfristede aktiver20.218.46621.680.57715.490.03215.772.95916.187.71715.737.0528.199.365
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver450.637778.3571.355.3811.903.2762.324.7333.163.2944.734.570
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver450.637778.3571.355.3811.903.2762.324.7333.163.2944.734.570
Aktiver20.669.10322.458.93416.845.41317.676.23518.512.45018.900.34612.933.935
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
18.08.2020
2018
07.10.2019
2017
07.09.2018
2016
20.09.2017
2015
26.09.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital20.633.78621.488.44916.807.39917.640.89718.479.96518.804.14412.900.014
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.25021.25021.25020.00020.00019.00016.000
Kortfristede forpligtelser35.317970.48538.01435.33832.48596.20233.921
Gældsforpligtelser35.317970.48538.01435.33832.48596.20233.921
Forpligtelser35.317970.48538.01435.33832.48596.20233.921
Passiver20.669.10322.458.93416.845.41317.676.23518.512.45018.900.34612.933.935
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
2019
18.08.2020
2018
07.10.2019
2017
07.09.2018
2016
20.09.2017
2015
26.09.2016
Afkastningsgrad -2,3 %-2,1 %-2,6 %-1,9 %-1,7 %-2,4 %-3,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -4,1 %21,8 %-5,0 %-4,8 %-1,8 %31,4 %-1,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -52,1 %-2.301,3 %-78,8 %-46,8 %-304,5 %-4.790,5 %-272,2 %
Soliditestgrad 99,8 %95,7 %99,8 %99,8 %99,8 %99,5 %99,7 %
Likviditetsgrad 57.248,5 %2.234,0 %40.748,2 %44.634,6 %49.831,4 %16.358,3 %24.171,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for FIMO Brande ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for FIMO Brande ApS.