Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

17.286

Primær drift

5.409

Årets resultat

-59.903

Aktiver

150'

Kortfristede aktiver

150'

Egenkapital

68.118

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

184 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
27.05.2021
2019
22.05.2020
2018
03.06.2019
2017
13.06.2018
2016
07.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat17.286122.350-12.84781.549-13.62398.69861.345-93.060
Resultat af primær drift5.409119.474-13.40376.697-22.18794.40557.4520
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0004.47715.04438.21614.02980.910
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-77.671-77.492-82.041-78.942-129.453-5.548-3.3830
Resultat før skat-72.26241.982-95.4442.2320000
Resultat-59.90328.709-75.27217.270-132.52296.88352.034-30.789
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
27.05.2021
2019
22.05.2020
2018
03.06.2019
2017
13.06.2018
2016
07.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.862106.200195.533256.505313.12241.35130.39843.423
Likvider106.67784.73840.06254.08462.68593.72882.84556.043
Kortfristede aktiver149.539190.938235.595318.160382.919575.787529.129514.626
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver0000042.50042.50042.500
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver0000042.50042.50042.500
Aktiver149.539190.938235.595318.160382.919618.287571.629557.126
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
27.05.2021
2019
22.05.2020
2018
03.06.2019
2017
13.06.2018
2016
07.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital68.118128.02199.312174.584157.314289.836192.953140.919
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser018.750000000
Kortfristede forpligtelser81.42162.917136.283143.576225.605328.451378.676416.207
Gældsforpligtelser81.42162.917136.283143.576225.605328.451378.676416.207
Forpligtelser81.42162.917136.283143.576225.605328.451378.676416.207
Passiver149.539190.938235.595318.160382.919618.287571.629557.126
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.06.2022
2020
27.05.2021
2019
22.05.2020
2018
03.06.2019
2017
13.06.2018
2016
07.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad 3,6 %62,6 %-5,7 %24,1 %-5,8 %15,3 %10,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -87,9 %22,4 %-75,8 %9,9 %-84,2 %33,4 %27,0 %-21,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 45,6 %67,0 %42,2 %54,9 %41,1 %46,9 %33,8 %25,3 %
Likviditetsgrad 183,7 %303,5 %172,9 %221,6 %169,7 %175,3 %139,7 %123,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for ZL Promotion ApS. Årsrapportener aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis forhensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og pas-siver, finansielle stilling samt resultat.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktivitet er handel, fremstilling, udlejning, promotion og management indenfor musikbranchen.