Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

914'

Primær drift

105'

Årets resultat

74.367

Aktiver

252'

Kortfristede aktiver

237'

Egenkapital

116'

Afkastningsgrad

41 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

174 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
17.05.2021
2019
11.05.2020
2018
23.05.2019
2017
16.05.2018
2016
10.05.2017
2015
05.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat913.667846.9561.111.531924.593907.592994.698911.319878.025
Resultat af primær drift104.5911.214153.074129.374114.919189.289113.40532.971
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter08003.24400009
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-4.352-3.280-6.219-5.396-3.880-5.593-1.387-4.495
Resultat før skat100.239-1.266150.099123.978111.039183.696112.0180
Resultat74.367-2.696113.31589.63680.107138.42085.9269.634
Forslag til udbytte-74.0000-110.600-108.0000-103.400-100.000-100.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
17.05.2021
2019
11.05.2020
2018
23.05.2019
2017
16.05.2018
2016
10.05.2017
2015
05.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 78.20094.070173.321165.550169.589215.503180.761165.618
Likvider158.32952.573347.465137.491135.974118.20171.932100.420
Kortfristede aktiver236.529146.643520.786303.041305.563333.704252.693266.038
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver15.60015.60015.60015.60015.60015.60015.60022.165
Materielle aktiver00008.06016.12024.1800
Langfristede aktiver15.60015.60015.60015.60023.66031.72039.78022.165
Aktiver252.129162.243536.386318.641329.223365.424292.473288.203
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
17.05.2021
2019
11.05.2020
2018
23.05.2019
2017
16.05.2018
2016
10.05.2017
2015
05.04.2016
Forslag til udbytte74.0000110.600108.0000103.400100.000100.000
Egenkapital116.16241.797155.090149.775145.139168.432130.203144.086
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser135.967120.446381.296168.866184.084196.992162.270144.117
Gældsforpligtelser135.967120.446381.296168.866184.084196.992162.270144.117
Forpligtelser135.967120.446381.296168.866184.084196.992162.270144.117
Passiver252.129162.243536.386318.641329.223365.424292.473288.203
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
17.05.2021
2019
11.05.2020
2018
23.05.2019
2017
16.05.2018
2016
10.05.2017
2015
05.04.2016
Afkastningsgrad 41,5 %0,7 %28,5 %40,6 %34,9 %51,8 %38,8 %11,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 64,0 %-6,5 %73,1 %59,8 %55,2 %82,2 %66,0 %6,7 %
Payout-ratio 99,5 %Na.97,6 %120,5 %Na.74,7 %116,4 %1.038,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 46,1 %25,8 %28,9 %47,0 %44,1 %46,1 %44,5 %50,0 %
Likviditetsgrad 174,0 %121,7 %136,6 %179,5 %166,0 %169,4 %155,7 %184,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for AHJ REVISION Registreret Revisor APS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har i dag aflagt årsrapporten for perioden 1. januar 2022- 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet er at drive revisorvirksomhed.