Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

26.998'

Primær drift

3.707'

Årets resultat

2.875'

Aktiver

40.196'

Kortfristede aktiver

36.775'

Egenkapital

16.425'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

157 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
28.05.2021
2019
24.03.2020
2018
20.05.2019
2017
25.05.2018
2016
09.05.2017
2015
19.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat26.997.61926.706.56225.240.87524.516.18624.858.77122.491.23920.371.12919.810.917
Resultat af primær drift3.706.8863.732.4143.054.2682.582.7273.918.3433.285.9251.960.0053.550.949
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter240.477248.939151.241282.975180.512208.746120.69799.098
Finansieringsomkostninger-185.686-101.751-92.274-208.923-208.323-246.942-236.476-215.430
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat3.761.6773.879.6023.113.2352.656.7793.890.5323.247.7291.844.2263.434.617
Resultat2.874.7643.002.9372.401.9571.992.8532.985.3942.472.1411.389.3332.564.610
Forslag til udbytte-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.200.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
28.05.2021
2019
24.03.2020
2018
20.05.2019
2017
25.05.2018
2016
09.05.2017
2015
19.05.2016
Kortfristede varebeholdninger20.004.92618.383.00015.754.00017.299.00017.634.00015.805.00016.089.00015.096.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.742.50116.374.66613.857.94213.891.42313.131.17712.950.62111.484.9439.001.960
Likvider27.14612.29791.110108.077129.03885.81381.968101.801
Kortfristede aktiver36.774.57334.769.96329.703.05231.298.50030.894.21528.841.43427.655.91124.199.761
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver274.674337.434335.786333.791413.081333.691332.214271.170
Materielle aktiver3.147.0522.754.1563.199.7032.741.9452.635.5961.922.1061.643.1981.721.709
Langfristede aktiver3.421.7263.091.5903.535.4893.075.7363.048.6772.255.7971.975.4121.992.879
Aktiver40.196.29937.861.55333.238.54134.374.23633.942.89231.097.23129.631.32326.192.640
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
28.05.2021
2019
24.03.2020
2018
20.05.2019
2017
25.05.2018
2016
09.05.2017
2015
19.05.2016
Forslag til udbytte1.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.200.000
Egenkapital16.424.76814.550.00412.547.06711.145.11010.152.2578.166.8636.694.7226.505.389
Hensatte forpligtelser315.982315.982315.982315.982315.982315.982315.982190.982
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld001.192.939396.6960000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.636.3045.825.0304.243.3274.407.4663.563.5733.729.7922.979.5543.301.068
Kortfristede forpligtelser23.455.54922.995.56719.182.55322.516.44823.474.65322.614.38622.620.61919.496.269
Gældsforpligtelser23.455.54922.995.56720.375.49222.913.14423.474.65322.614.38622.620.61919.496.269
Forpligtelser23.455.54922.995.56720.375.49222.913.14423.474.65322.614.38622.620.61919.496.269
Passiver40.196.29937.861.55333.238.54134.374.23633.942.89231.097.23129.631.32326.192.640
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
28.05.2021
2019
24.03.2020
2018
20.05.2019
2017
25.05.2018
2016
09.05.2017
2015
19.05.2016
Afkastningsgrad 9,2 %9,9 %9,2 %7,5 %11,5 %10,6 %6,6 %13,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,5 %20,6 %19,1 %17,9 %29,4 %30,3 %20,8 %39,4 %
Payout-ratio 34,8 %33,3 %41,6 %50,2 %33,5 %40,5 %72,0 %46,8 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.996,3 %3.668,2 %3.310,0 %1.236,2 %1.880,9 %1.330,6 %828,8 %1.648,3 %
Soliditestgrad 40,9 %38,4 %37,7 %32,4 %29,9 %26,3 %22,6 %24,8 %
Likviditetsgrad 156,8 %151,2 %154,8 %139,0 %131,6 %127,5 %122,3 %124,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Nord-Brems ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive engroshandel med autoreservedele samt renovering af autokomponenter.