Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

6.705'

Primær drift

345'

Årets resultat

213'

Aktiver

6.646'

Kortfristede aktiver

5.289'

Egenkapital

278'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

88 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.06.2022
2020
09.02.2021
2019
17.02.2020
2018
10.04.2019
2017
27.02.2018
2016
09.03.2017
2015
04.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.704.5646.662.6049.304.9458.325.4927.587.75610.546.18112.877.6600
Resultat af primær drift344.743-411.746597.7471.074.095348.154414.5361.334.5281.549.585
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter72.78364.87165.40265.86654.26585.49270.56345.581
Finansieringsomkostninger-137.590-83.201-178.889-161.665-159.334-142.527-112.37252.911
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat279.936-430.076000001.550.641
Resultat213.265-336.299371.279738.511178.136264.502997.1121.160.844
Forslag til udbytte00-300.000-800.0000-1.000.000-800.000-1.000.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.06.2022
2020
09.02.2021
2019
17.02.2020
2018
10.04.2019
2017
27.02.2018
2016
09.03.2017
2015
04.03.2016
Kortfristede varebeholdninger725.011731.615695.453658.891555.6671.179.068811.494322.739
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.564.1754.108.8300004.493.2486.522.2022.115.380
Likvider251585.0704161.78830.10540.09431821.452
Kortfristede aktiver5.289.4375.425.5155.461.7345.562.8654.535.6015.102.8286.928.1072.459.571
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver75.00025.000000151.075137.4392.560.862
Materielle aktiver1.282.030412.939000662.861835.3421.155.073
Langfristede aktiver1.357.030437.939323.726323.212649.110813.936972.7813.715.935
Aktiver6.646.4675.863.4545.785.4605.886.0785.184.7125.916.7657.900.8886.175.506
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.06.2022
2020
09.02.2021
2019
17.02.2020
2018
10.04.2019
2017
27.02.2018
2016
09.03.2017
2015
04.03.2016
Forslag til udbytte00300.000800.00001.000.000800.0001.000.000
Egenkapital278.43365.168701.4671.380.188641.6771.463.5411.999.0392.001.926
Hensatte forpligtelser000000012.421
Langfristet gæld til banker346.8710000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser173.970123.008411.954727.743203.548114.3181.315.272736.790
Kortfristede forpligtelser6.021.1635.798.2860004.453.2245.901.8494.161.159
Gældsforpligtelser6.368.0345.798.2865.083.993004.453.2245.901.8494.161.159
Forpligtelser6.368.0345.798.2865.083.993004.453.2245.901.8494.161.159
Passiver6.646.4675.863.4545.785.4605.886.0785.184.7125.916.7657.900.8886.175.506
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.06.2022
2020
09.02.2021
2019
17.02.2020
2018
10.04.2019
2017
27.02.2018
2016
09.03.2017
2015
04.03.2016
Afkastningsgrad 5,2 %-7,0 %10,3 %18,2 %6,7 %7,0 %16,9 %25,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 76,6 %-516,0 %52,9 %53,5 %27,8 %18,1 %49,9 %58,0 %
Payout-ratio Na.Na.80,8 %108,3 %Na.378,1 %80,2 %86,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 250,6 %-494,9 %334,1 %664,4 %218,5 %290,8 %1.187,6 %-2.928,7 %
Soliditestgrad 4,2 %1,1 %12,1 %23,4 %12,4 %24,7 %25,3 %32,4 %
Likviditetsgrad 87,8 %93,6 %Na.Na.Na.114,6 %117,4 %59,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lind og Ravnholt ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut m.v., er der deponeret skadeløsbrev TDKK 2.000 med pant i driftsinventar, driftsmateriel, driftdmidler, varelager m.v. Den bogførte værdi af aktiver udgør på statusdagen TDKK 2.030.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Lind og Ravnholt ApS.