Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-81.395

Primær drift
Na.
Årets resultat

-195'

Aktiver

7.520'

Kortfristede aktiver

20.139

Egenkapital

733'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
23.12.2021
2019
22.01.2021
2018
20.12.2019
2017
17.12.2018
2016
16.01.2018
2015
16.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-81.395-72.288-68.215-85.368-65.008-42.034-37.075
Resultat af primær drift000000-37.075
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter001.7771.260000
Finansieringsomkostninger-168.694-163.246-157.851-152.647-146.901-142.651-174.486
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-250.089000000
Resultat-195.047-183.694-174.577-184.370-165.289-144.054-161.875
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
23.12.2021
2019
22.01.2021
2018
20.12.2019
2017
17.12.2018
2016
16.01.2018
2015
16.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.0040006.6546.3006.265
Likvider12.13520.34622.74524.1776.4149.0621.342
Kortfristede aktiver20.13928.23531.18231.6239.86110.8316.936
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver7.500.0000007.500.0007.500.0007.500.000
Langfristede aktiver7.500.0007.500.0007.500.0007.500.0007.500.0007.500.0007.500.000
Aktiver7.520.1397.528.2357.531.1827.531.6237.509.8617.510.8317.506.936
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
23.12.2021
2019
22.01.2021
2018
20.12.2019
2017
17.12.2018
2016
16.01.2018
2015
16.01.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital733.130928.1771.111.8711.286.4481.470.8181.636.1071.780.161
Hensatte forpligtelser988.216000996.6161.002.605996.692
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser5.798.7930005.042.4284.872.1194.730.083
Gældsforpligtelser5.798.7935.608.6405.425.78805.042.4284.872.1194.730.083
Forpligtelser5.798.7935.608.6405.425.78805.042.4284.872.1194.730.083
Passiver7.520.1397.528.2357.531.1827.531.6237.509.8617.510.8317.506.936
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
23.12.2021
2019
22.01.2021
2018
20.12.2019
2017
17.12.2018
2016
16.01.2018
2015
16.01.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.-0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -26,6 %-19,8 %-15,7 %-14,3 %-11,2 %-8,8 %-9,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.-21,2 %
Soliditestgrad 9,7 %12,3 %14,8 %17,1 %19,6 %21,8 %23,7 %
Likviditetsgrad 0,3 %Na.Na.Na.0,2 %0,2 %0,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Skovgården, Viby ApS.