Copied
 
 
2022, DKK
04.07.2023
Bruttoresultat

32.357'

Primær drift

10.735'

Årets resultat

7.899'

Aktiver

95.538'

Kortfristede aktiver

85.175'

Egenkapital

24.682'

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

125 %

Resultat
04.07.2023
Årsrapport
2022
04.07.2023
2021
06.07.2022
2020
21.06.2021
2019
28.08.2020
2018
07.06.2019
2017
01.06.2018
2016
15.06.2017
2015
09.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat32.356.59924.803.62621.783.63922.641.99119.817.66718.127.97316.222.15312.933.713
Resultat af primær drift10.735.2624.835.9133.661.7023.726.1354.144.3714.620.9823.574.3963.203.649
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter246.5892840005.3000502
Finansieringsomkostninger-841.741-629.664-161.236-259.968-192.523-423.155469.184439.238
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat10.140.1104.206.5333.500.4663.466.1673.951.8484.203.1273.105.2122.764.913
Resultat7.899.4203.276.6092.723.2782.692.7433.074.4693.288.8772.424.0722.131.301
Forslag til udbytte-4.500.0000-500.000-500.000-500.000-500.000-500.000-250.000
Aktiver
04.07.2023
Årsrapport
2022
04.07.2023
2021
06.07.2022
2020
21.06.2021
2019
28.08.2020
2018
07.06.2019
2017
01.06.2018
2016
15.06.2017
2015
09.06.2016
Kortfristede varebeholdninger58.429.07511.005.25944.697.52821.814.33633.670.33518.878.60718.213.52024.763.694
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.425.25419.817.32213.465.00514.638.07618.160.41917.069.51413.135.36416.206.473
Likvider2.320.241132.7971.002.2641.706556.937551.940607.4132.035.548
Kortfristede aktiver85.174.57030.955.37859.164.79700000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver900.000900.000462.672462.672450.000450.00000
Materielle aktiver9.463.28610.037.05813.339.8525.156.68211.718.6686.202.29524.718.20922.027.420
Langfristede aktiver10.363.28610.937.05813.802.5245.619.35412.168.6686.652.29524.718.20922.027.420
Aktiver95.537.85641.892.43672.967.32142.073.47264.556.35943.152.35656.674.50665.033.135
Aktiver
04.07.2023
Passiver
04.07.2023
Årsrapport
2022
04.07.2023
2021
06.07.2022
2020
21.06.2021
2019
28.08.2020
2018
07.06.2019
2017
01.06.2018
2016
15.06.2017
2015
09.06.2016
Forslag til udbytte4.500.0000500.000500.000500.000500.000500.000250.000
Egenkapital24.681.82116.782.40118.005.79215.782.51415.589.77113.015.30210.226.4268.052.354
Hensatte forpligtelser155.900435.200720.600709.012883.854713.753909.777628.311
Langfristet gæld til banker2.700.0003.025.0001.143.7501.468.7500000
Anden langfristet gæld000230.9030000
Leverandører af varer og tjenesteydelser49.981.0064.013.93842.427.1106.970.70839.732.61322.847.85127.393.12139.990.357
Kortfristede forpligtelser68.000.13521.649.83553.097.17923.882.29348.082.73429.423.30136.662.86246.846.314
Gældsforpligtelser70.700.13524.674.83554.240.92925.581.94648.082.73429.423.30145.538.30356.352.470
Forpligtelser70.700.13524.674.83554.240.92925.581.94648.082.73429.423.30145.538.30356.352.470
Passiver95.537.85641.892.43672.967.32142.073.47264.556.35943.152.35656.674.50665.033.135
Passiver
04.07.2023
Nøgletal
04.07.2023
Årsrapport
2022
04.07.2023
2021
06.07.2022
2020
21.06.2021
2019
28.08.2020
2018
07.06.2019
2017
01.06.2018
2016
15.06.2017
2015
09.06.2016
Afkastningsgrad 11,2 %11,5 %5,0 %8,9 %6,4 %10,7 %6,3 %4,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,0 %19,5 %15,1 %17,1 %19,7 %25,3 %23,7 %26,5 %
Payout-ratio 57,0 %Na.18,4 %18,6 %16,3 %15,2 %20,6 %11,7 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.275,4 %768,0 %2.271,0 %1.433,3 %2.152,7 %1.092,0 %-761,8 %-729,4 %
Soliditestgrad 25,8 %40,1 %24,7 %37,5 %24,1 %30,2 %18,0 %12,4 %
Likviditetsgrad 125,3 %143,0 %111,4 %Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
04.07.2023
Gæld
04.07.2023
Årsrapport
04.07.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 04.07.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sontex DK ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 1.850 t.kr., som giver pant i driftsmidler. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 18.373 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 10.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 58.425 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.966
Beretning
04.07.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-30
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Sontex DK ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er produktion og salg af strikkede tekstilstoffer.