Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

2.049'

Primær drift

1.156'

Årets resultat

502'

Aktiver

5.139'

Kortfristede aktiver

2.463'

Egenkapital

5.094'

Afkastningsgrad

22 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.01.2022
2020
01.02.2021
2019
10.01.2020
2018
23.01.2019
2017
07.03.2018
2016
01.03.2017
2015
13.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.049.1131.559.7921.632.3151.121.5901.192.4131.726.556999.359933.186
Resultat af primær drift1.155.944751.767839.776348.269432.417992.863278.229218.684
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0008940151113233.997
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-673.425-7.029-6.540-375-110.939-1.638-262-17
Resultat før skat643.9681.317.1331.386.506492.743366.8251.059.304351.4010
Resultat502.0241.026.9751.081.410384.195285.887825.862274.093192.622
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-99.200
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.01.2022
2020
01.02.2021
2019
10.01.2020
2018
23.01.2019
2017
07.03.2018
2016
01.03.2017
2015
13.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 448.7261.005.9581.226.062199.298325.956564.128702.758414.559
Likvider2.014.581651.469279.5462.787.1651.247.150842.253232.105267.669
Kortfristede aktiver2.463.3071.657.4271.505.6082.986.4631.573.1061.406.381934.863682.228
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.676.1363.216.8952.658.96401.077.2071.152.1161.097.2811.034.864
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.676.1363.216.8952.658.96401.077.2071.152.1161.097.2811.034.864
Aktiver5.139.4434.874.3224.164.5722.986.4632.650.3132.558.4972.032.1441.717.092
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.01.2022
2020
01.02.2021
2019
10.01.2020
2018
23.01.2019
2017
07.03.2018
2016
01.03.2017
2015
13.04.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800103.40099.200
Egenkapital5.093.8664.706.2413.792.2662.821.4572.545.2612.365.1741.642.7121.467.819
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.68822.16626.84721.64127.04817.669313.787176.867
Kortfristede forpligtelser45.577168.081372.306165.006105.052193.323389.432249.273
Gældsforpligtelser45.577168.081372.306165.006105.052193.323389.432249.273
Forpligtelser45.577168.081372.306165.006105.052193.323389.432249.273
Passiver5.139.4434.874.3224.164.5722.986.4632.650.3132.558.4972.032.1441.717.092
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
21.01.2022
2020
01.02.2021
2019
10.01.2020
2018
23.01.2019
2017
07.03.2018
2016
01.03.2017
2015
13.04.2016
Afkastningsgrad 22,5 %15,4 %20,2 %11,7 %16,3 %38,8 %13,7 %12,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,9 %21,8 %28,5 %13,6 %11,2 %34,9 %16,7 %13,1 %
Payout-ratio 23,5 %11,1 %10,4 %28,8 %37,8 %12,8 %37,7 %51,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,1 %96,6 %91,1 %94,5 %96,0 %92,4 %80,8 %85,5 %
Likviditetsgrad 5.404,7 %986,1 %404,4 %1.809,9 %1.497,5 %727,5 %240,1 %273,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Turbo Marine Consult ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen sikkerhedstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Turbo Marine Consult ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed med rådgivning, kursusaktivitet og handel med reservedele til marineproducenter og dermed bestående virksomhed.