Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-16.324

Primær drift

-18.016

Årets resultat

1.042'

Aktiver

9.187'

Kortfristede aktiver

9.187'

Egenkapital

9.102'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
21.12.2020
2018
25.11.2019
2017
11.10.2018
2016
02.11.2017
2015
07.10.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-16.324-21.109-34.353-23.677-22.245-23.464
Resultat af primær drift-18.016-190.820-285.54100-272.829
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter1.439.085215.135336.849818.5202.309.552556.393
Finansieringsomkostninger-158-577.743-326.551-680.604-403.525-626.962
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.420.911-553.428-275.243-133.5761.634.440-343.398
Resultat1.042.442-431.674-215.118-104.5421.600.141-263.438
Forslag til udbytte-500.000-500.000-500.000-500.000-500.000-500.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
21.12.2020
2018
25.11.2019
2017
11.10.2018
2016
02.11.2017
2015
07.10.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0349.540275.290246.031213.025211.211
Likvider234.756543.839498.061551.282998.879223.701
Kortfristede aktiver9.186.8668.591.0759.536.57410.250.15010.855.94311.265.550
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver9.186.8668.591.0759.536.57410.250.15010.855.94311.265.550
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
21.12.2020
2018
25.11.2019
2017
11.10.2018
2016
02.11.2017
2015
07.10.2016
Forslag til udbytte500.000500.000500.000500.000500.000500.000
Egenkapital9.101.5228.559.0809.490.75510.205.87310.810.41511.210.274
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser20.00020.00020.00020.00020.00020.000
Kortfristede forpligtelser28.89131.99545.81944.27745.52855.276
Gældsforpligtelser85.34431.99545.81944.27745.52855.276
Forpligtelser85.34431.99545.81944.27745.52855.276
Passiver9.186.8668.591.0759.536.57410.250.15010.855.94311.265.550
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
21.12.2020
2018
25.11.2019
2017
11.10.2018
2016
02.11.2017
2015
07.10.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-2,2 %-3,0 %Na.Na.-2,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,5 %-5,0 %-2,3 %-1,0 %14,8 %-2,3 %
Payout-ratio 48,0 %-115,8 %-232,4 %-478,3 %31,2 %-189,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -11.402,5 %-33,0 %-87,4 %Na.Na.-43,5 %
Soliditestgrad 99,1 %99,6 %99,5 %99,6 %99,6 %99,5 %
Likviditetsgrad 31.798,4 %26.851,3 %20.813,6 %23.150,1 %23.844,5 %20.380,5 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.