Copied
 
 
2019, EUR
23.02.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

292'

Årets resultat

273'

Aktiver

360'

Kortfristede aktiver

360'

Egenkapital

345'

Afkastningsgrad

81 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.02.2021
Årsrapport
2019
23.02.2021
2018
31.01.2020
2017
28.02.2019
2016
24.02.2018
2015
06.03.2017
Nettoomsætning
Resultat af primær drift292.00038.000852.000-2.691.000-1.058.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter0031.00009.000
Finansieringsomkostninger00-18.000-118.000-1.017.000
Andre finansielle omkostninger-19.000-43.000000
Resultat før skat00000
Resultat273.000-5.000865.000-2.809.000-2.066.000
Forslag til udbytte00314.025.000311.225.000307.072.000
Aktiver
23.02.2021
Årsrapport
2019
23.02.2021
2018
31.01.2020
2017
28.02.2019
2016
24.02.2018
2015
06.03.2017
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 014.00047.000291.000397.000
Likvider360.000467.000969.0001.003.000632.000
Kortfristede aktiver360.000481.0001.016.0001.294.0001.029.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver01.298.0000010.954.000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver01.298.0002.266.0004.351.00010.954.000
Aktiver360.0001.779.0003.282.0005.645.00011.983.000
Aktiver
23.02.2021
Passiver
23.02.2021
Årsrapport
2019
23.02.2021
2018
31.01.2020
2017
28.02.2019
2016
24.02.2018
2015
06.03.2017
Forslag til udbytte00-314.025.000-311.225.000-307.072.000
Egenkapital345.0001.772.0003.077.0005.012.00011.974.000
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser16.0007.000205.000633.0009.000
Gældsforpligtelser16.0007.000205.000633.0009.000
Forpligtelser16.0007.000205.000633.0009.000
Passiver360.0001.779.0003.282.0005.645.00011.983.000
Passiver
23.02.2021
Nøgletal
23.02.2021
Årsrapport
2019
23.02.2021
2018
31.01.2020
2017
28.02.2019
2016
24.02.2018
2015
06.03.2017
Afkastningsgrad 81,1 %2,1 %26,0 %-47,7 %-8,8 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 79,1 %-0,3 %28,1 %-56,0 %-17,3 %
Payout-ratio Na.Na.-36.303,5 %11.079,6 %14.863,1 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.4.733,3 %-2.280,5 %-104,0 %
Soliditestgrad 95,8 %99,6 %93,8 %88,8 %99,9 %
Likviditetsgrad 2.250,0 %6.871,4 %495,6 %204,4 %11.433,3 %
Resultat
23.02.2021
Gæld
23.02.2021
Årsrapport
23.02.2021
Nyeste:01.10.2019- 30.09.2020(offentliggjort: 23.02.2021)
Beretning
23.02.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2020-12-18
Ledelsespåtegning:Management’s statement on the annual report
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Management have today discussed and approved the annual report of Saga II EUR K/S for the financial year 1 October 2019 - 30 September 2020.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Main activity of the partnershipSaga II EUR K/S (Saga II EUR) is a fund-of-funds with a geographical focus on investments in Western Europe. Investments were mainly made in small and mid market buy-out funds.