Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

275'

Primær drift

52.818

Årets resultat

75.009

Aktiver

7.193'

Kortfristede aktiver

764'

Egenkapital

4.772'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

263 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
11.05.2021
2019
04.05.2020
2018
11.04.2019
2017
08.02.2018
2016
27.04.2017
2015
16.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat274.896669.803871.183284.3361.260.0261.168.4021.011.811766.776
Resultat af primær drift52.81891.77383.411-275.777807.529321.821525.467438.784
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter28.62827.0602220355.23125.0000
Finansieringsomkostninger-51.661-17.072-23.833-60.873-47.162-72.999-110.387-188.174
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat81.83489.61659.800-336.650760.402250.104463.545166.096
Resultat75.00969.16945.585-210.196620.576194.726365.795108.322
Forslag til udbytte-117.800-114.600-113.000-110.600-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
11.05.2021
2019
04.05.2020
2018
11.04.2019
2017
08.02.2018
2016
27.04.2017
2015
16.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 346.863329.207182.99198.937237.88170.295102.85969.229
Likvider78515.038896.648825.646333.235505.791389.072389.768
Kortfristede aktiver763.991799.9031.079.639924.583571.116576.086491.931458.997
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver164.904112.85500026.250246.879223.414
Materielle aktiver6.264.5176.458.1736.485.6556.649.4618.394.0028.223.5668.280.6068.287.225
Langfristede aktiver6.429.4216.571.0286.485.6556.649.4618.394.0028.249.8168.527.4858.510.639
Aktiver7.193.4127.370.9317.565.2947.574.0448.965.1188.825.9029.019.4168.969.636
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
11.05.2021
2019
04.05.2020
2018
11.04.2019
2017
08.02.2018
2016
27.04.2017
2015
16.05.2016
Forslag til udbytte117.800114.600113.000110.600108.000105.800103.4000
Egenkapital4.772.2554.811.8464.855.6774.920.6925.238.8884.724.1124.632.7864.266.992
Hensatte forpligtelser357.001342.102321.863307.648437.864348.000319.000290.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00014.7420000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.0008.0008.0008.0008.0008.0009.0008.000
Kortfristede forpligtelser290.843324.510374.939195.424259.860482.158483.790529.123
Gældsforpligtelser2.064.1562.216.9832.387.7542.345.7043.288.3663.753.7904.067.6304.412.644
Forpligtelser2.064.1562.216.9832.387.7542.345.7043.288.3663.753.7904.067.6304.412.644
Passiver7.193.4127.370.9317.565.2947.574.0448.965.1188.825.9029.019.4168.969.636
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
11.05.2021
2019
04.05.2020
2018
11.04.2019
2017
08.02.2018
2016
27.04.2017
2015
16.05.2016
Afkastningsgrad 0,7 %1,2 %1,1 %-3,6 %9,0 %3,6 %5,8 %4,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,6 %1,4 %0,9 %-4,3 %11,8 %4,1 %7,9 %2,5 %
Payout-ratio 157,0 %165,7 %247,9 %-52,6 %17,4 %54,3 %28,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 102,2 %537,6 %350,0 %-453,0 %1.712,2 %440,9 %476,0 %233,2 %
Soliditestgrad 66,3 %65,3 %64,2 %65,0 %58,4 %53,5 %51,4 %47,6 %
Likviditetsgrad 262,7 %246,5 %288,0 %473,1 %219,8 %119,5 %101,7 %86,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Per Møller Invest A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.772 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 6.189 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Per Møller Invest A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i udlejning/bortforpagtning af ejendommen Søndergade 7, 9800 Hjørring og anden investeringsaktivitet.