Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-11.199

Primær drift

-16.456

Årets resultat

-144'

Aktiver

1.582'

Kortfristede aktiver

1.582'

Egenkapital

1.575'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.04.2022
2020
18.05.2021
2019
22.04.2020
2018
03.05.2019
2017
10.04.2018
2016
30.03.2017
2015
09.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.199-11.956-12.539-14.674183.12940.596116.001-203.390
Resultat af primær drift-16.456-16.965-17.703-29.038142.282-54.023-78.293-342.331
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0000000124.854
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-210-4.158-5.985-4.735-4.806-3.255-3180
Resultat før skat-144.221-619.297-529.401-690.115-249.904-37.81862.5610
Resultat-144.221-619.297-529.401-690.115-249.904-148.90261.784-66.772
Forslag til udbytte000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.04.2022
2020
18.05.2021
2019
22.04.2020
2018
03.05.2019
2017
10.04.2018
2016
30.03.2017
2015
09.03.2016
Kortfristede varebeholdninger0000001.166.1891.078.324
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.560.6071.702.1691.020.3901.027.4961.897.4504.834.1554.330.0543.889.960
Likvider21.64352.579835.937964.1352.108.9121.689.8861.843.6202.470.721
Kortfristede aktiver1.582.2501.754.7481.856.3271.991.6314.006.3626.524.0417.339.8637.439.005
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver0115.810713.9831.219.6960000
Materielle aktiver00006.0471.292.8051.304.6131.378.535
Langfristede aktiver0115.810713.9831.219.6966.0471.292.8051.304.6131.378.535
Aktiver1.582.2501.870.5582.570.3103.211.3274.012.4097.816.8468.644.4768.817.540
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.04.2022
2020
18.05.2021
2019
22.04.2020
2018
03.05.2019
2017
10.04.2018
2016
30.03.2017
2015
09.03.2016
Forslag til udbytte000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital1.575.2001.833.8212.566.1183.206.1184.004.2337.772.1198.024.4218.063.837
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000145.367227.733
Kortfristede forpligtelser7.05036.7374.1925.2098.17644.727620.055753.703
Gældsforpligtelser7.05036.7374.1925.2098.17644.727620.055753.703
Forpligtelser7.05036.7374.1925.2098.17644.727620.055753.703
Passiver1.582.2501.870.5582.570.3103.211.3274.012.4097.816.8468.644.4768.817.540
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.04.2022
2020
18.05.2021
2019
22.04.2020
2018
03.05.2019
2017
10.04.2018
2016
30.03.2017
2015
09.03.2016
Afkastningsgrad -1,0 %-0,9 %-0,7 %-0,9 %3,5 %-0,7 %-0,9 %-3,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -9,2 %-33,8 %-20,6 %-21,5 %-6,2 %-1,9 %0,8 %-0,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.-16,0 %-43,2 %-71,1 %167,4 %-151,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,6 %98,0 %99,8 %99,8 %99,8 %99,4 %92,8 %91,5 %
Likviditetsgrad 22.443,3 %4.776,5 %44.282,6 %38.234,4 %49.001,5 %14.586,4 %1.183,7 %987,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Loka Holding 2001 ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og målingDer har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet eller udviklingen i egenkapitalen.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Loka Holding 2001 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive handel og investering.