Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

21.766'

Primær drift

7.402'

Årets resultat

6.180'

Aktiver

22.076'

Kortfristede aktiver

21.940'

Egenkapital

16.438'

Afkastningsgrad

34 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

440 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
03.05.2021
2019
21.02.2020
2018
05.04.2019
2017
19.03.2018
2016
07.03.2017
2015
15.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat21.765.69715.317.72322.558.19535.856.16627.762.11824.946.81418.061.73012.627.823
Resultat af primær drift7.402.1591.240.5977.410.98916.929.14712.038.62910.338.3555.889.3442.304.685
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter579.426146.5652.404665.747103.24041.37630.9121.859
Finansieringsomkostninger-54.1020000000
Andre finansielle omkostninger0-81.799-69.071-47.866-39.889-2.433-9.121-17.616
Resultat før skat7.927.4831.309.6267.369.63317.584.17512.148.15810.446.6296.068.8562.376.747
Resultat6.180.1731.019.4545.745.93013.713.8609.469.4128.147.0954.732.9481.735.649
Forslag til udbytte-6.000.000-4.000.000-5.000.000-11.000.000-7.500.000-6.000.000-3.900.000-1.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
03.05.2021
2019
21.02.2020
2018
05.04.2019
2017
19.03.2018
2016
07.03.2017
2015
15.04.2016
Kortfristede varebeholdninger000000080.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.615.1989.102.4938.192.60824.742.10923.404.09115.222.77010.520.7638.031.730
Likvider7.324.7647.595.84015.591.2684.336.7356.274.6658.325.3436.815.6341.263.413
Kortfristede aktiver21.939.96216.698.33323.783.87629.078.84429.678.75623.548.11317.336.3979.375.143
Immaterielle aktiver og goodwill000000214.343321.515
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver136.315216.787375.564463.577562.116165.031137.66772.582
Langfristede aktiver136.315216.787375.564463.577562.116165.031352.010394.097
Aktiver22.076.27716.915.12024.159.44029.542.42130.240.87223.713.14417.688.4079.769.240
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
03.05.2021
2019
21.02.2020
2018
05.04.2019
2017
19.03.2018
2016
07.03.2017
2015
15.04.2016
Forslag til udbytte6.000.0004.000.0005.000.00011.000.0007.500.0006.000.0003.900.0001.000.000
Egenkapital16.438.23914.258.06618.238.61223.492.68217.278.82413.809.4129.562.3175.829.368
Hensatte forpligtelser652.145100.97562.774424.473416.666847.568265.615112.467
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser701.131304.715514.5401.633.0873.916.9175.188.2121.774.438579.727
Kortfristede forpligtelser4.985.8932.556.0793.953.7795.625.26612.545.3829.056.1647.860.4753.827.405
Gældsforpligtelser4.985.8932.556.0795.858.0545.625.26612.545.3829.056.1647.860.4753.827.405
Forpligtelser4.985.8932.556.0795.858.0545.625.26612.545.3829.056.1647.860.4753.827.405
Passiver22.076.27716.915.12024.159.44029.542.42130.240.87223.713.14417.688.4079.769.240
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
03.05.2021
2019
21.02.2020
2018
05.04.2019
2017
19.03.2018
2016
07.03.2017
2015
15.04.2016
Afkastningsgrad 33,5 %7,3 %30,7 %57,3 %39,8 %43,6 %33,3 %23,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 37,6 %7,2 %31,5 %58,4 %54,8 %59,0 %49,5 %29,8 %
Payout-ratio 97,1 %392,4 %87,0 %80,2 %79,2 %73,6 %82,4 %57,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 13.681,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 74,5 %84,3 %75,5 %79,5 %57,1 %58,2 %54,1 %59,7 %
Likviditetsgrad 440,0 %653,3 %601,5 %516,9 %236,6 %260,0 %220,6 %244,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for 3Tech Automation A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i rådgivende ingeniørvirksomhed inden for automationsbranchen.