Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.500

Primær drift
Na.
Årets resultat

22.377

Aktiver

1.766'

Kortfristede aktiver

13.040

Egenkapital

1.763'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

435 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.04.2022
2020
19.04.2021
2019
19.06.2020
2018
29.05.2019
2017
07.06.2018
2016
31.05.2017
2015
10.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.500-2.500-2.000-2.000-1.875-4.000-3.150
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter539624716747815911990
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat0029.42611.5240-91.685-24.932
Resultat22.377-154.03229.42611.52410.656-91.685-24.932
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.04.2022
2020
19.04.2021
2019
19.06.2020
2018
29.05.2019
2017
07.06.2018
2016
31.05.2017
2015
10.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.04015.00116.87718.16119.41420.47423.563
Likvider0000000
Kortfristede aktiver13.04015.00116.87718.16119.41420.47423.563
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.752.6271.728.2891.880.4451.849.7351.836.9581.825.2421.913.838
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.752.6271.728.2891.880.4451.849.7351.836.9581.825.2421.913.838
Aktiver1.765.6671.743.2901.897.3221.867.8961.856.3721.845.7161.937.401
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.04.2022
2020
19.04.2021
2019
19.06.2020
2018
29.05.2019
2017
07.06.2018
2016
31.05.2017
2015
10.06.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.762.6671.740.2901.894.3221.864.8961.853.3721.842.7161.934.401
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.000
Gældsforpligtelser3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.000
Forpligtelser3.0003.0003.0003.0003.0003.0003.000
Passiver1.765.6671.743.2901.897.3221.867.8961.856.3721.845.7161.937.401
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.04.2022
2020
19.04.2021
2019
19.06.2020
2018
29.05.2019
2017
07.06.2018
2016
31.05.2017
2015
10.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,3 %-8,9 %1,6 %0,6 %0,6 %-5,0 %-1,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,8 %99,8 %99,8 %99,8 %99,8 %99,8 %99,8 %
Likviditetsgrad 434,7 %500,0 %562,6 %605,4 %647,1 %682,5 %785,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Motorgården Svenstrup Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er handel og investering, at besidde og administrere aktierne i Motorgården Svenstrup A/S, samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtede formål.