Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

-6.728

Primær drift

-6.728

Årets resultat

210'

Aktiver

1.396'

Kortfristede aktiver

1.396'

Egenkapital

1.344'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
31.03.2022
2020
29.04.2021
2019
09.03.2020
2018
21.03.2019
2017
03.03.2018
2016
04.02.2017
2015
24.01.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.728-6.942-5.041-6.262-3.002-3.703-5.543-6.047
Resultat af primær drift-6.728-6.942-5.041-6.262-3.002-3.703-5.543-6.047
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter422.935435.497227.8747.58720.74821.60029.75732.420
Finansieringsomkostninger0-159.33400000-31.293
Andre finansielle omkostninger-143.9760-4.74400000
Resultat før skat272.231269.221218.0891.3253.66615.49724.214-4.920
Resultat210.290219.603176.0041.3022.85612.00221.977-4.920
Forslag til udbytte-100.000-100.000-100.000-100.000-100.000-100.00000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
31.03.2022
2020
29.04.2021
2019
09.03.2020
2018
21.03.2019
2017
03.03.2018
2016
04.02.2017
2015
24.01.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 177.3011.5751.57500007.000
Likvider326.04142.685254.371107.63039.18221.167107.567123.645
Kortfristede aktiver1.396.1391.289.7071.162.3781.044.3121.143.8021.241.5671.330.3671.406.153
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver1.396.1391.289.7071.162.3781.044.3121.143.8021.241.5671.330.3671.406.153
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
31.03.2022
2020
29.04.2021
2019
09.03.2020
2018
21.03.2019
2017
03.03.2018
2016
04.02.2017
2015
24.01.2016
Forslag til udbytte100.000100.000100.000100.000100.000100.00000
Egenkapital1.343.6401.239.8961.120.2931.044.2891.142.9881.240.1321.228.1301.306.153
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser000000100.000100.000
Gældsforpligtelser52.49949.81142.085238141.435102.237100.000
Forpligtelser52.49949.81142.085238141.435102.237100.000
Passiver1.396.1391.289.7071.162.3781.044.3121.143.8021.241.5671.330.3671.406.153
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
31.03.2022
2020
29.04.2021
2019
09.03.2020
2018
21.03.2019
2017
03.03.2018
2016
04.02.2017
2015
24.01.2016
Afkastningsgrad -0,5 %-0,5 %-0,4 %-0,6 %-0,3 %-0,3 %-0,4 %-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 15,7 %17,7 %15,7 %0,1 %0,2 %1,0 %1,8 %-0,4 %
Payout-ratio 47,6 %45,5 %56,8 %7.680,5 %3.501,4 %833,2 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-4,4 %Na.Na.Na.Na.Na.-19,3 %
Soliditestgrad 96,2 %96,1 %96,4 %100,0 %99,9 %99,9 %92,3 %92,9 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.1.330,4 %1.406,2 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
19.03.2023
Ingen nuværende registrering.