Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-137'

Primær drift
Na.
Årets resultat

134'

Aktiver

18.217'

Kortfristede aktiver

18.217'

Egenkapital

15.481'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

85 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
27.04.2021
2019
31.08.2020
2018
25.02.2019
2017
19.03.2018
2016
02.06.2017
2015
09.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-137.000-137.000-122.000-130.000-8.000000
Resultat af primær drift0000-8.000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter360.000405.000347.000340.000578.000352.000279.000357.000
Finansieringsomkostninger-51.000-59.000-43.00000-37.000-28.000-49.000
Andre finansielle omkostninger000-38.000-62.000000
Resultat før skat172.000209.000182.000172.000508.000273.000216.000274.000
Resultat134.000163.000142.000134.000456.000211.000197.000252.000
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
27.04.2021
2019
31.08.2020
2018
25.02.2019
2017
19.03.2018
2016
02.06.2017
2015
09.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.217.00017.857.00017.491.00017.183.00016.843.00016.264.00015.912.00015.633.000
Likvider00000000
Kortfristede aktiver18.217.00017.857.00017.491.00017.183.00016.843.00016.264.00015.912.00015.633.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver18.217.00017.857.00017.491.00017.183.00016.843.00016.264.00015.912.00015.633.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
27.04.2021
2019
31.08.2020
2018
25.02.2019
2017
19.03.2018
2016
02.06.2017
2015
09.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital15.481.00015.347.00015.184.00015.042.00014.908.00014.452.00014.241.00014.044.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser2.736.0002.510.0002.307.0002.141.0001.935.0001.812.0001.671.0001.589.000
Gældsforpligtelser2.736.0002.510.0002.307.0002.141.0001.935.0001.812.0001.671.0001.589.000
Forpligtelser2.736.0002.510.0002.307.0002.141.0001.935.0001.812.0001.671.0001.589.000
Passiver18.217.00017.857.00017.491.00017.183.00016.843.00016.264.00015.912.00015.633.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
27.04.2021
2019
31.08.2020
2018
25.02.2019
2017
19.03.2018
2016
02.06.2017
2015
09.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.0,0 %Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,9 %1,1 %0,9 %0,9 %3,1 %1,5 %1,4 %1,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 85,0 %85,9 %86,8 %87,5 %88,5 %88,9 %89,5 %89,8 %
Likviditetsgrad 665,8 %711,4 %758,2 %802,6 %870,4 %897,6 %952,2 %983,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Gasa Gruppen A/S for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2022 er aflagt i TDKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Gasa Gruppen A/S.