Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Rose Advokater v/Caspar Rose
25863313
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Rose Advokater v/Caspar Rose er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000).
Tegningsregel
Caspar Rose.
Oplysninger
Dato: 12.08.2020
Status
Aktiv.
Etableret
01.02.2001 (19 år)
Form
Enkeltmandsvirksomhed (ENK).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
12.08.2020
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
12.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
12.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Caspar Rose træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Caspar Rose træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Caspar Rose.
Reelle ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Caspar Rose.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Caspar Rose.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Ansvarlige
Virk/Person Dato
Caspar Rose 01.05.2020
Filter
Sektion (alle)
Beliggenhedsadresse Hjemmeside Hovedbranche Interessenter
Kontaktoplysninger Navne Virksomhedsform Hvidhvask
Timeline
Beliggenhedsadresse

Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-06-03)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Noras Sidevej 4, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-06-03)

Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Noras Sidevej 4, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-06-03)

Hjemmeside

Den 2020-05-01 tilføjes Hjemmeside: www.roseadvokater.dk (offentliggjort 2020-04-27)

Hovedbranche

Den 2020-05-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2020-04-27)

Interessenter

Den 2020-05-01 tilføjes Interessenter: Caspar Rose (offentliggjort 2020-04-27)

Kontaktoplysninger

Den 2020-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: casparrose71@gmail.com (offentliggjort 2020-04-27)

Virksomhedsform

Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-04-27)

Hvidhvask

Den 2020-04-27 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2020-04-27)

Beliggenhedsadresse

Den 2010-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Allé 66, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 2010-10-13 fjernes Hovedbranche: Husholdninger med ansat medhjælp (offentliggjort 2013-11-22)

Interessenter

Den 2010-10-13 fjernes Interessenter: Caspar Rose (offentliggjort 2001-01-29)

Virksomhedsform

Den 2010-10-13 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Husholdninger med ansat medhjælp (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Private husholdninger med ansat medhjælp (offentliggjort 2013-11-22)

Beliggenhedsadresse

Den 2001-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Allé 66, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 2001-02-01 tilføjes Hovedbranche: Private husholdninger med ansat medhjælp (offentliggjort 2013-11-22)

Interessenter

Den 2001-02-01 tilføjes Interessenter: Caspar Rose (offentliggjort 2001-01-29)

Virksomhedsform

Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Caspar Rose træffer alle beslutninger.
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Caspar Rose træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Caspar Rose træffer alle beslutninger.
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Caspar Rose træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Caspar Rose.
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Caspar Rose.
Reelle ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Caspar Rose.
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Caspar Rose.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Caspar Rose.
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Caspar Rose.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Status
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Branche
Branche
Juridisk bistand (691000).
Sidst opdateret den 27.04.2020 og angivet som gældende fra 01.05.2020 (103 dage).
Historik Start Stop
Juridisk bistand (691000) 01.05.2020
Husholdninger med ansat medhjælp (970000) 01.01.2008 13.10.2010
Private husholdninger med ansat medhjælp (950000) 01.02.2001 31.12.2007
Revision
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
10.
Sidst opdateret den 27.04.2020 og angivet som gældende fra 01.05.2020 (103 dage).
Historik Start Stop
10 01.05.2020
10 01.02.2001 13.10.2010
Kontakt
Kontaktoplysninger
casparrose71@gmail.com.
Sidst opdateret den 27.04.2020 og angivet som gældende fra 01.05.2020 (103 dage).
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
20342652.
Sidst opdateret den 27.04.2020 og angivet som gældende fra 01.05.2020 (103 dage).
Ingen historik.
Navne
Tegningsregel
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og tegnes af Caspar Rose.
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og tegnes af Caspar Rose.
Ansatte
12.08.2020
Ingen historik.
Kapital
12.08.2020
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
12.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
12.08.2020
Hjemmeside
www.roseadvokater.dk.
Sidst opdateret den 27.04.2020 og angivet som gældende fra 01.05.2020 (103 dage).
Ingen historik.
Kønsfordeling
12.08.2020
0 % kvinder
Konkurser
12.08.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
12.08.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Caspar Rose (virk.: 16)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering.
Ikke aktive
12.08.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Caspar Rose 10.02.2020 Noras Sidevej 4, 2920 Charlottenlund
Ikke aktive
10.02.2020
Deltager Dato Adresse
På adressen
12.08.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (50) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Horsens ApS 41426322 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
APT Horsens Holding ApS 41425938 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
DataTrend ApS 20046945 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Debtor A/S 34079137 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Eva Borrit, Kropsterapi og Yoga 38583670 Aktiv Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Invoice One A/S 38344293 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Invoice One Management ApS 38319264 NORMAL Formueforvaltning (663000)
Johannes og Helga Bøggilds Legat 11642772 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
KO ApS 28713797 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Profiler ApS 40509739 NORMAL Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100)
Rose Advokater v/Caspar Rose 25863313 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Fremstilling af andre møbler (310900)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
Stay Secure 41146249 Aktiv Anden udgivelse af software (582900)
THE EUROPEAN RECEIVABLES EXCHANGE INVEST ApS 34593396 NORMAL Uoplyst (999999)
Tangna Law 35106855 Aktiv Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
01.05.2020 12,59 (km) Skjulhøj Allé 66, 2720 Vanløse Noras Sidevej 4, 2920 Charlottenlund
01.06.2020 1,02 (km) Noras Sidevej 4, 2920 Charlottenlund Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
Rose Advokater v/Caspar Rose.
Sidst opdateret den 27.04.2020 og angivet som gældende fra 01.05.2020 (103 dage).
Relationer
12.08.2020
Ingen relationer.
Relationer
12.08.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Caspar Rose (virk.: 16)
Fuldt ansvarlig deltagere
11 0 0 0 3 2
Pct. 69 % 0 % 0 % 0 % 19 % 13 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
12.08.2020
Erfarenhed
12.08.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Caspar Rose (virk.: 16)
Fuldt ansvarlig deltagere
16 0 2 2
Pct. 80 % 0 % 10 % 10 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
12.08.2020
Detektor
12.08.2020
Område Kommentar
Beliggenhedsadresse Mmm... Enkeltmandsvirksomhed... denne information er ikke tilgængelig...
Branchehovedbranche Virksomheden har angivet Hovedbranche. Virksomheden har ændret Hovedbranche helt for nylig (51 dage)... Tjek det. Virksomheden har aldrig registreret Hovedbranche. Virksomheden har aldrig ændret Hovedbranche.
Formaal Virksomheden har ikke angivet Formål. Virksomheden skal have et gældende Formål. Ingen nylige ændringer af Formål der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Formål der kan analyseres.
Hvidvask Virksomheden er omfattet af Hvidhvask. Virksomhedens gældende Hvidhvask er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ændret Hvidhvask helt for nylig (55 dage)... Tjek det. Virksomheden har aldrig været omfattet af Hvidhvask. Virksomheden har aldrig ændret Hvidhvask.
Kontaktoplysning Virksomheden har angivet Kontaktoplysninger. Virksomhedens gældende Kontaktoplysninger er OK. Virksomheden har ændret Kontaktoplysninger helt for nylig (51 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Kontaktoplysninger indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Kontaktoplysninger.
Navn Virksomheden har angivet Navne. Virksomhedens gældende Navne er OK. Virksomheden har ændret Navne helt for nylig (51 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Navne indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Navne.
Revisionfravalgt Virksomheden har ikke angivet Revision fravalgt. Virksomheden skal have et gældende Revision fravalgt. Ingen nylige ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Status Mmm... Enkeltmandsvirksomhed... denne information er ikke tilgængelig...
Tegningsregel Virksomheden har ikke angivet Tegningsregel. Virksomheden skal have et gældende Tegningsregel. Ingen nylige ændringer af Tegningsregel der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Tegningsregel der kan analyseres.