Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

11.475'

Primær drift

2.515'

Årets resultat

1.910'

Aktiver

9.721'

Kortfristede aktiver

8.620'

Egenkapital

5.619'

Afkastningsgrad

26 %

Soliditetsgrad

58 %

Likviditetsgrad

212 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.06.2022
2020
22.06.2021
2019
14.07.2020
2018
27.05.2019
2017
05.06.2018
2016
01.06.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat11.474.83110.131.09410.650.3949.851.03810.033.5479.350.0539.505.40710.390.242
Resultat af primær drift2.515.4121.474.2760215.804313.74531.87228.6551.099.949
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter195.28051.06441.16341.38023.728428.641164.032172.080
Finansieringsomkostninger-216.433-227.636-134.053-196.522-237.454-258.519-283.082-256.334
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat2.494.2591.297.7041.633.34260.66252.241201.994-90.395963.615
Resultat1.909.7671.009.1151.273.25047.18740.212176.366-65.919732.715
Forslag til udbytte-300.000-300.000-300.00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.06.2022
2020
22.06.2021
2019
14.07.2020
2018
27.05.2019
2017
05.06.2018
2016
01.06.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger6.575.1208.049.9753.771.2016.126.3967.872.0746.325.6346.393.9995.347.122
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.031.5191.114.1162.638.3753.143.8512.898.7464.271.4373.855.0704.391.716
Likvider13.77723.8893.382.03517.32220.55230.99415.95578.346
Kortfristede aktiver8.620.4169.187.9809.791.6119.287.56910.791.37210.628.06510.265.0249.817.184
Immaterielle aktiver og goodwill419.240526.280000000
Finansielle anlægsaktiver290.250540.250540.250540.250540.250341.737341.737521.117
Materielle aktiver391.034339.556469.853311.040767.0561.292.2461.614.7831.859.660
Langfristede aktiver1.100.5241.406.0861.010.103851.2901.307.3061.633.9831.956.5202.380.777
Aktiver9.720.94010.594.06610.801.71410.138.85912.098.67812.262.04812.221.54412.197.961
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.06.2022
2020
22.06.2021
2019
14.07.2020
2018
27.05.2019
2017
05.06.2018
2016
01.06.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte300.000300.000300.00000000
Egenkapital5.619.0944.009.3273.300.2112.026.9601.979.7731.939.5611.763.1952.155.927
Hensatte forpligtelser30.56715.6972.5007.00026.5008.50038.00026.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00495.353223.7040000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.020.2681.998.1151.012.1921.606.1992.090.6951.499.5651.167.8121.191.478
Kortfristede forpligtelser4.071.2796.569.0427.003.6507.881.19510.092.40510.313.98710.420.34910.016.034
Gældsforpligtelser4.071.2796.569.0427.499.0038.104.89910.092.40510.313.98710.420.34910.016.034
Forpligtelser4.071.2796.569.0427.499.0038.104.89910.092.40510.313.98710.420.34910.016.034
Passiver9.720.94010.594.06610.801.71410.138.85912.098.67812.262.04812.221.54412.197.961
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.06.2022
2020
22.06.2021
2019
14.07.2020
2018
27.05.2019
2017
05.06.2018
2016
01.06.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad 25,9 %13,9 %Na.2,1 %2,6 %0,3 %0,2 %9,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 34,0 %25,2 %38,6 %2,3 %2,0 %9,1 %-3,7 %34,0 %
Payout-ratio 15,7 %29,7 %23,6 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.162,2 %647,6 %Na.109,8 %132,1 %12,3 %10,1 %429,1 %
Soliditestgrad 57,8 %37,8 %30,6 %20,0 %16,4 %15,8 %14,4 %17,7 %
Likviditetsgrad 211,7 %139,9 %139,8 %117,8 %106,9 %103,0 %98,5 %98,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Dalsgård Biler A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i nyvognsforhandling med dertil hørende brugtvognshandel, salg af reservedele, reparation og service, dækcenter, klargøringsafdeling og undervognsbehandling.